Fra højre mod venstre: Byrådsmedlem Susanne Due Kristensen, formand for Natur-, Miljø- og Klimaudvalget Louise Colding Sørensen, lodsejer af gården Tilsbæk, som blandt andet har lagt jord til projektet, Michael Nielsen, Ølsted og Frederiksværks Sportsfiskerforenings Naturplejegruppe Kaj Larsen og Vandløbsmedarbejder Torben Carmes deltog ved fejringen af vandområdeplansprojekt Kollerød Å, og Louise Colding Sørensen lagde den sidste sten i åen. Pressefoto: Hillerød Kommune

Fra højre mod venstre: Byrådsmedlem Susanne Due Kristensen, formand for Natur-, Miljø- og Klimaudvalget Louise Colding Sørensen, lodsejer af gården Tilsbæk, som blandt andet har lagt jord til projektet, Michael Nielsen, Ølsted og Frederiksværks Sportsfiskerforenings Naturplejegruppe Kaj Larsen og Vandløbsmedarbejder Torben Carmes deltog ved fejringen af vandområdeplansprojekt Kollerød Å, og Louise Colding Sørensen lagde den sidste sten i åen. Pressefoto: Hillerød Kommune

Fiskene får det bedre i fire kilometer å

Vandløbsprojekt i Kollerød Å er afsluttet

En fire kilometer lang strækning af Kollerød Å fra Lyngevej til udløbet i Havelse Å har fået en kærlig hånd.

Dele af vandløbet er blevet slynget, så den får mere bevægelse, og der er udlagt skjulesten og gydegrus.

Nye skjulesteder for fisk

Projektet giver en større variation i vandløbet, og der skabes nye skjulesteder og levesteder for fisk og insekter, forklarer Hillerød Kommune om vandløbsprojektet. Især ørrederne bliver hjulpet godt på vej af de nye tiltag i åen:

Ny udlagt gydebanke ved Hanebjerg Skydecenter. Gydebanken er udlagt over 10 meter i fuld vandløbsbredde i en tykkelse af ca. 40 cm. Gydegrusset består af sten i valnøddestørrelse og benyttes af ørreder, som graver deres æg 10-30 cm ned i gydebanken. Pressefoto: Hillerød Kommune

Ny udlagt gydebanke ved Hanebjerg Skydecenter. Gydebanken er udlagt over 10 meter i fuld vandløbsbredde i en tykkelse af ca. 40 cm. Gydegrusset består af sten i valnøddestørrelse og benyttes af ørreder, som graver deres æg 10-30 cm ned i gydebanken. Pressefoto: Hillerød Kommune

"Især ørredproduktionen forventes at blive hjulpet godt på vej til en selvproducerende population. Hidtil har der været registreret gydegravning mange steder i Kollerød Å, men overlevelsen af ynglen har ikke været tilfredsstillende blandt andet på grund af manglende skjulesteder. Derfor anlægger man nu de flere skjulesteder," skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Overlevelsen af ynglen har ikke været tilfredsstillende blandt andet på grund af manglende skjulesteder

Projektet forventes samtidig at medføre, at vandløbet opnår miljømålet 'god økologisk tilstand', som er fastsat i de statslige vandområdeplaner.

Første plan af mange

Vandområdeplansprojektet er det første i en række, hvor vandområdeplanen også har udpeget indsatser i Freerslevhegngrøften, Følstrup Bæk, Gørløse Å, Slåenbækken og Teglgård Sø samt en opstrøms strækning i Kollerød Å, som strækker sig over kommunegrænsen til Allerød Kommune. Disse projekter forventes udført i 2019 og 2020.

Genslyngning af vandløbet inden for eksisterende vandløbsprofil. Et par kubikmeter af brinken er gravet af på den ene side og udlagt på den anden side, så vandløbet nu slynger sig og giver variation og skjul til fisk og insekter. Pressefoto: Hillerød Kommune

Genslyngning af vandløbet inden for eksisterende vandløbsprofil. Et par kubikmeter af brinken er gravet af på den ene side og udlagt på den anden side, så vandløbet nu slynger sig og giver variation og skjul til fisk og insekter. Pressefoto: Hillerød Kommune

Mdt

Publiceret 22 October 2018 06:30