Perspektivbillede af det nye byggeri, set fra Vibekevej. Foto fra loklaplansforslaget

Perspektivbillede af det nye byggeri, set fra Vibekevej. Foto fra loklaplansforslaget

Byggeri ved stationen bliver en etage lavere

Politikere skal diskutere, om nyt lokalplansforslag skal sendes i høring. Det kommende byggeri Hildis Have går fra et projekt på 114 boliger til blot 85

Af
Mette Dolmer Thygesen

byggeri Det omdiskuterede etagebyggeri Hildis Have på Søndre Jernbanevej og Vibekevej ved Hillerød Station står til at blive en etage lavere, end det først blev lagt frem fra bygherrens side.

Det viser det lokalplansforslag, som politikerne i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget skal se nærmere på i dag, onsdag 3. oktober. Højden på de kommende bygninger har skabt bekymring hos borgere og naboer, og derfor er bygherren, RG2 Ejendomme for PKA Pension, i det nye lokalplansforslag gået fra et projekt med 114 boliger på tre til syv etager til et nyt projekt med blot 85 boliger på to til seks etager, står der i sagsfremstillingen.

"Det betyder, at det gennemsnitlige etageantal er faldet fra lidt over 5 etager til ca. 4 etager," skriver forvaltningen.

Også bebyggelsesprocenten er sænket væsentligt, nemlig fra 190 til 155. Der er samtidig skabt mere plads mellem bygninger, som ikke opføres højere end to etager over for Vibekevej 6, og det er sikret, at det nye byggeri nedtrappes i forhold til nabobebyggelser og The Hill, etageboligerne på hjørnet af Søndre Jernbanevej.

Bygninger rives ned

Da planerne om Hildis Have først kom frem, lød der et ramaskrig over, at en række historiske bygninger i området skal rives ned, hvis projektet skal blive til virkelighed. Det gælder bygningerne på Vibekevej 9 og 11, som må lade livet for de nye boliger. På Vibekevej 11 ligger et tidligere kaffebrænderi, som blev bygget omkring 1919 af købmand Valdemar Jensen, og i dag fungerer bygningen som en mindre kontorbygning. På Vibekevej 9 opførte Jensen mellem 1930 og 1931 en herskabsvilla, som stadig ligger der i dag.

Perspektivbillede af det nye byggeri set fra Hillerød station ved krydset ved Vibekevej og Søndre Jernbanevej. Foto fra lokalplansforslaget

Perspektivbillede af det nye byggeri set fra Hillerød station ved krydset ved Vibekevej og Søndre Jernbanevej. Foto fra lokalplansforslaget

Museum Nordsjælland har både over for forvaltningen og her i Hillerød Posten plæderet for, at man bevarer de to bygninger for eftertiden, "så de fysiske beviser for Hillerøds opblomstring som handelsby ikke går tabt".

De to bygninger har en bevaringsværdi på 4, men så længe de ikke er i kategori 1-3, skal der en konkret vurdering af bevaringsværdien til ved nye byggesager. Museet mener, det er et kulturhistorisk tab for området, at de to bygninger står til at blive revet ned, men det ifølge forvaltningen en forudsætning for, at projektet kan realiseres.

Visualisering af den nye bebyggelse set fra sydvest. Foto fra lokalplansforslaget

Visualisering af den nye bebyggelse set fra sydvest. Foto fra lokalplansforslaget

"Forvaltningen vurderer, at det nye byggeri vil sikre en omdannelse af området og Vibekevej, som er et positivt løft for området. Forvaltningen vurderer at det nye byggeri vil skabe en sammenhæng i området, og vil gøre det muligt at realisere ønsket om fortætning i det stationsnære kerneområde," står der i sagsfremstillingen.

Flere p-pladser

Også behovet for parkeringspladser er opjusteret i lokalplansforslaget i forhold til oprindelige startredegørelse for projektet. I startredegørelsen blev det foreslået at etablere 60 p-pladser til de 114 boliger, men nu foreslår bygherre at etablere 65 parkeringspladser til de 85 nye boliger, står der i sagsfremstillingen.

Borgermøde

Hvis politikerne i arkitekturudvalget beslutter at sende lokalplansforslaget videre i høring, kommer det til at ske i otte uger fra 2. november til 2. januar 2019. I så fald skal borgermødet afholdes 12. december kl. 17-19 på Hillerød Rådhus.

Blandt andet dette hus på Vibekevej står til at blive revet ned. Arkivfoto: Martin Warming

Blandt andet dette hus på Vibekevej står til at blive revet ned. Arkivfoto: Martin Warming

Lokalplanen vedtages først endeligt, efter at lokalplanforslaget har været i offentlig høring, og byrådet har behandlet eventuelle høringssvar.

OBS I version af artiklen stod der fejlagtigt, at projektet var gået fra at være et projekt med 114 boliger på to til fem etager til et nyt projekt med blot 85 boliger på tre til fem etager. Det korrekte er, at projektet er gået fra at være et projekt med 114 boliger på tre til syv etager til et nyt projekt med blot 85 boliger på to til seks etager. Vi beklager fejlen.

Hildis Have

  Opføres med Nordisk Svanemærkning, hvor bla. etablering af solceller og grønne tage indgår. Der gives derfor mulighed for grønne tage

  Lokalplanen skal sikre, at bygningen på Søndre Jernbanevej 25 bliver bevaringsværdig, så ændringer sker i overensstemmelse med bygningernes oprindelige arkitektur.

  Der skal etableres et stiforløb gennem bebyggelsen, som giver åbenhed og sikrer offentlig gennemgang i bebyggelsen. Her skal opholdsarealet i midten af bebyggelsen indrettes som fællesareal, som kan drives af et seniorbofælleskab.

  Vibekevej er omfattet af en helhedsplan for stationszonen med planer om en omdannelse af Vibekevej til sivegade. Bygherre har tilbudt at indgå en udbygningsaftale om omdannelse af Vibekevej

  Krydset ved Vibekevej og Nordre Jernbanevej/Søndre Jernbanevej skal omdannes for at sikre en bedre trafikafvikling

  Force4 Architects er arkitekter på opgaven, RG2 ejendomme opfører byggeriet, og PKA Pension bliver ejer af bygningerne, når byggeriet er færdigt

Publiceret 03 October 2018 05:00