"Der er ingen forslag, der siger ' nu skal I høre, man skal slet ikke gøre det her i vore dage for tre millioner, hold bare op med det'," sagde borgmesteren på pressemødet. Foto: Jens Berg Thomsen

Også forvaltningen skal spare

Også på administrationen skal der skæres i de næste års budgetter

Af
Mette Dolmer Thygesen

Også administrationen i Hillerød skal holde for, når der de næste år skal spare i kommunen.

"Vi bestilte sidste år en analyse af, hvor det var muligt at effektivisere i vores administration, og det er der kommet meget lidt ud af. Der er ingen forslag, der siger ' nu skal I høre, man skal slet ikke gøre det her i vore dage for tre millioner, hold bare op med det'. Der er kommet lidt frem om, at vi kan bremse vores digitaliseringsprojekter lidt - og noget om kommunikation, men ikke ret meget andet. Derfor skal forvaltningen holde for igen og også give sit bidrag til denne omfordeling," sagde borgmester Kirsten Jensen (S) på pressemødet om budgettet forleden.

Presset yderligere

I lighed med tidligere år skal direktionen derfor se på, hvor der kan spares, og denne gang gælder det 2,5 millioner kroner, som forvaltningen skal finde ud over de 'navngivne' besparelser på for eksempel indkøb og kompetenceudvikling:

"Og så vil vi bakke direktionen op i deres bud. Vi har dog presset dem yderligere - for selvom de skal finde mange penge, er der stadig nogle opgaver, de skal sikre, at vi får løst, og det lægger vi ovenpå besparelsen," sagde borgmesteren og nævnte bl.a. støtte til pårørende til demensramte og miljøarbejde.

Mindre vedligeholdelse

Også på området 'Ejendomme' skal der spares 1,5 procent af det samlede budget på 114,5 millioner kroner. Der skal blandt andet spares 100.000 kroner årligt på sikring af kommunens ejendomme, 50.000 kroner årligt på vedligeholdelse af udenomsarealerne - det vil sige reparationer af asfalt og belægninger, bortskaffelse af affald og genopfyldning af sand i institutioner, 1,1 millioner kroner årligt på vedligeholdelse af de kommunale bygninger og for eksempel 580.000 kroner årligt på rengøringspersonales såkaldte 'servicetid', det vil sige tid, der ellers bruges på at brygge kaffe til møder, tømme opvaskemaskiner, afkalke kaffemaskiner med mere på skoler, biblioteker og Trollesbro. Så det skal de ansatte altså selv til at gøre.

Budgettet vedtages endeligt 10. oktober.

Her skal der spares på administrationen:

  Indkøbsprovenue: Der skal spares 1,2 millioner kroner årligt

  Revisionkontrakt: Skal der spares 50.000 kroner på

  Digitaliseringskontrakter, digitaliseringseffektiviseringer og Digitaliseringspuljen: 668.000 kroner skal spares om året

  Frederiksborg Brand og redning: 152.000 kroner skal spares årligt

  Reduktion af udgifter til tjenestekørsel: 650.000 kroner skal spares årligt

  Reduktion af budget til C4 resultatkontrakt: 33.000 kroner spares årligt

  En analyse af forvaltningen skal give besparelser på 2.512.000 kroner årligt

  Reduktion af den centrale pulje til kompetenceudvikling: 300.000 kroner spares årligt

Disse spareforslag blev ikke taget med:

  Afvikling af integrationsteam, Jobcenter - niveau som Furesø, sekreatariat og forvaltning - niveau som Furesø, administrationsbygninger - niveau som Fredensborg.

Disse nye tiltag blev der råd til i administrationen:

  1 mio. kroner årligt til at ansætte sagsbehandlere, som følger op på sager med borgere med stor mulighed for fremgang. Det kan i længden spare kommunen for udgifter, vurderes det.

  Ansættelse af en stadsarkitekt: 200.000 kroner årligt fra 2020

  Fundraiser: 350.000 kroner i 2019 og 700.000 kroner i 2020.

  Nordic Health Lab - et samarbejdsprojekt med Nyt Hospital Nordsjælland: 1,2 mio. kroner næste år og 650.000 kroner i 2020 og 2021.

  Pulje til at støtte kommunens 11 lokalråd: 50.000 kroner

  Hjælp til at udsatte unge kan få et fritidsjob: 100.000 kroner i 2019

  Fritidspas som giver børn og unge fra økonomisk trængte familier støtte til at betale kontingent i en forening: 200.000 kroner i 2019.

Disse nye tiltag blev der ikke råd til:

  Ny forpagtningsaftale for Hillerød Golfklub, sikkerhedsinspektioner på kommunens ejendomme, rengøring på Grønnegadecentrets toiletter (hvor frivillige nu gør rent), opnormering af borgerrådgiverfunktionen, styrket sagsbehandling på misbrugsområdet med mere.

Publiceret 02 October 2018 06:00