Udsnit af kort fra VVM-redegørelse, som snart offentliggøres.

Udsnit af kort fra VVM-redegørelse, som snart offentliggøres.

Ny undersøgelse: Motorvej vil give mindre støj

Den samlede støjbelastning vil blive lidt mindre, hvis motortrafikvejen mellem Hillerød og Allerød bygges om til motorvej, viser VVM

Af
Mette Dolmer Thygesen

motorvej Færre boliger i nærheden af Hillerødmotorvejens forlængelse vil blive generet af støj i 2015, hvis motorvejens udvides, end hvis politikerne ikke afsætter penge til at udvide det.

Det viser Vejdirektoratets VVM-redegørelse, som snart offentliggøres. Heraf fremgår det, at der i dag er 305 støjbelastede boliger på strækningen. Det antal vil stige til 532 i år 2025, hvis man ikke udbygger motortrafikvejen. Hvis man derimod ombygger motortrafikvejen til motorvej vil 376 boliger påvirkes af støj i 2025, viser redegørelsen.

"Når støjpåvirkningen fra motorvejsprojektet (med de inkluderede 5 km støjskærm, forhøjet støjvold og støj-reducerende belægning) sammenlignes med en fremtidig situation i 2025 uden motorvej, vil den samlede støjbelastning blive lidt mindre. Der vil dog stadig være boliger langs strækningen, hvor støjniveauet vil stige. Mange boliger i det laveste støjinterval vil opleve en støjreduktion," skriver Vejdirektoratet i en pjece om VVM-redegørelsen.

Forhøjet støjvold

Ifølge VVM-redegørelsen vil der blive opsat knap fem km støjskærm samtidig med at den eksisterende støjvold ved Søparken i Allerød vil blive forhøjet og rykket tættere på motorvejen. Endvidere vil der blive anvendt en støjreducerende belægning på motorvejen. Støjskærmene vil alle steder være udformet med absorberende overflade mod vejen, så støjen ikke reflekteres til naboer på den modsatte side af vejen.

"De boliger, der belastet med støj over 63 dB efter motorvejen er åbnet, får normalt tilbudt tilskud til støjisolering. Det kan være boliger, hvor det ikke er muligt at opsætte støjafskærmning eller hvor en støjskærm/vold ikke har en tilstrækkelig effekt," skriver Vejdirektoratet i pjecen.

Kommende støjforanstaltninger, der foreslås ifm. motorvejsbyggeri i Hillerød Kommune:

    Rosenvej: Cirka 675 meter lang og fire meter høj støjskærm

    Hejrevej: Ca. 1.250 meter lang og 4 meter høj støjskærm

    Månepletvej: Ca. 650 meter lang og 4 meter høj støjskærm. Eksisterende jordvold suppleres med skærme

Publiceret 26 September 2018 11:43