"VVM-undersøgelsen viser, at trafikken på Hillerødmotorvejens forlængelse vil vokse markant i de kommende år," siger borgmester Kirsten Jensen. Arkivfoto: Mette Dolmer Thygesen

Borgmesteren: Motorvej vil afværge ulykker

"Vi står i en situation, som kræver handling," siger borgmester Kirsten Jensen

Af
Mette Dolmer Thygesen

trafik Der er et stort behov for at få en ny motorvej på strækningen mellem Hillerød og Allerød.

Det understreger Hillerøds borgmester Kirsten Jensen (S) ovenpå, at resultaterne af Vejdirektoratets VVM-redegørelse er kommet frem.

"VVM-undersøgelsen viser, at trafikken på Hillerødmotorvejens forlængelse vil vokse markant i de kommende år. Hvis ikke vi gør noget snart, vil et i forvejen meget stort problem med fremkommelighed blot blive endnu større," forklarer hun i en pressemeddelelse.

Øget sikkerhed

Også sikkerheden på den nuværende motortrafikvej vil øges, hvis den bygges om til motorvej, siger borgmesteren:

"Vi skal også afværge ulykker på strækningen Hillerød-Allerød, som i dag har en ret høj ulykkesrate. Der er ingen tvivl om, at motortrafikvejen ikke kan tage den trafik, den skal, og vi står i en situation, der kræver handling. Det skylder vi borgerne og de mange pendlere på strækningen".

Vi skal også afværge ulykker på strækningen Hillerød-Allerød, som i dag har en ret høj ulykkesrate

VVM-undersøgelsen redegør for perspektiverne i at udvide motortrafikvejen mellem Hillerød og Allerød til en firesporet motorvej. Redegørelsen viser blandt andet, at etablering af motorvejen vil kunne ske uden større gener for trafikafviklingen i anlægsperioden på ca. fire år. I myldretiden vil bilister spare ca. seks minutter mellem Hillerød og Allerød. Motorvejen vil koste knap en milliard kroner at etablere, viser VVm-redegørelsen, som endnu ikke er offentlig, men som Hillerød Posten har fået indsigt i dele af.

Ingen undskyldning

Også borgmester i Halsnæs og talsmand for sekskommunesamarbejdet, et fælles kommunalt samarbejde for at få en bedre infrastruktur i Nordsjælland, Steffen Jensen hæfter sig ved, at VVM-undersøgelsen ikke blot blåstempler pendlernes oplevelser af, at Hillerødmotorvejens forlængelse allerede i dag stopper til. Med rapportens oplæg til finansiering er der ikke længere nogen undskyldning for at udskyde den tiltrængte udbygning, mener han.

Med det grundlag, der nu foreligger, er det bare med at komme i gang

"Det er godt endelig at få fastslået sort på hvidt det, vi hele tiden har vidst, nemlig at en udvidelse af Hillerødmotorvejen på alle måder er en god investering. Med det grundlag, der nu foreligger, er det bare med at komme i gang. Min opfordring skal derfor lyde til alle ansvarlige partier i Folketinget om at medtage projektet i de igangværende finanslovforhandlinger. Sker det, kan arbejdet formentlig gå i gang i 2020, og det er ikke et øjeblik for tidligt," påpeger Steffen Jensen i pressemeddelelsen.

Det er Halsnæs, Frederikssund, Gribskov, Hillerød, Helsingør og Fredensborg kommuner, som arbejder sammen i det såkaldte sekskommunesamarbejde for at sætte fokus på behovet for bedre infrastruktur i Nordsjælland.

Ud over en udbygning af Hillerødmotorvejen ønsker kommunerne også en færdiggørelse af Frederikssundmotorvejen samt en forbedring af forholdene på Kystbanen - alt sammen til gavn for pendlerne i Nordsjælland

Publiceret 26 September 2018 09:40