Hidtil har der kun været cykelsti på Peder Oxes Allé på strækningen mellem Roskildevej og Trollemindeallé - men nu forlænges den ud til Brennum Park. Foto: Martin Warming

Hidtil har der kun været cykelsti på Peder Oxes Allé på strækningen mellem Roskildevej og Trollemindeallé - men nu forlænges den ud til Brennum Park. Foto: Martin Warming

Mere cykel- og gangsti på Peder Oxes Allé

Nu kommer der cykel- og gangssti mellem Trollesmindeallé og Brennum Park

Af
Martin Warming

anlæg Arbejdet med at forlænge cykel- og gangstien på Peder Oxes Allé mellem Trollesmindeallé og Brennum Park er gået i gang.

Det er Novo Nordisk, der har ønsket at binde stisystemerne på deres ejendom sammen i et sti-net. I denne forbindelse har Hillerød Kommune foreslået Novo Nordisk at anlægge stien som en offentlig sti - delvist på kommunalt vejareal og på virksomhedens eget areal.

Stien, som har en længde på cirka 600 meter, anlægges på sydsiden af Peder Oxes Allé mellem Trollesmindeallé og Brennum Park. Den udformes i fire meter bredde med 2,5 meter dobbeltrettet cykelsti og 1,5 meter fodgængerareal markeret med afstribning.

Det er Novo Nordisk, der forestår og bekoster anlægget af stien, mens Hillerød Kommune efterfølgende står for den fremtidige drift og vedligeholdelse. Det koster knap 20.000 kroner om året.

"Forvaltningen bemærker, at etablering af sti-forbindelsen er en klar forbedring for de bløde trafikanter og i overensstemmelse med kommunens planer om at øge cykeltrafikken. I et længere perspektiv, og afhængig af fremtidige kommunale prioriteringer, kan stiforbindelsen yderligere forlænges, så der skabes et sammenhængende sti-net frem til Banestien ved Egespurs Alle," skriver kommunen i sin sagsbehandling.

Publiceret 22 September 2018 08:00