I Støberihallen kan alle interesserede 4. oktober komme med input til kommunens fremtidige arbejde med sundhed. Arkivfoto

I Støberihallen kan alle interesserede 4. oktober komme med input til kommunens fremtidige arbejde med sundhed. Arkivfoto

Workshop: Hillerød Kommune ønsker input til arbejde med sundhed

Workshop for alle i Støberihallen torsdag 4. oktober

sundhed Sundhed har betydning for livskvalitet og handler om mange forskellige ting.

I Hillerød Kommune arbejdes der bredt med sundhed, for eksempel træning og tilbud til mennesker med kronisk sygdom, gå-grupper for ældre, fællesspisninger, selvværdskurser for unge, spil, der fremmer god festkultur, bevægelse i folkeskolen, udeliv for udsatte borgere og mange andre ting.

Ved et arrangement i Støberihallen på Nordstensvej 4. oktober kl. 19-21 kan borgere, repræsentanter for foreninger og organisationer og erhvervsdrivende i Hillerød komme med deres bud på, hvordan kommunen skal arbejde med sundhed og forebyggelse de kommende år.

Der er mulighed for at deltage i mini-fællesspisning kl. 18.15-19, hvorefter Hanne Kirkegaard, udvalgsformand i idræts- og sundhedsudvalget, byder velkommen.

Der vil blive gennemgået, hvad Sundhedsprofil 2017 fortæller om Hillerød-borgernes sundhed, hvorefter der vil være oplæg om 'Folkesundhed og forebyggelse: Sunde rammer for borgernes liv i hele kommunen' af Tine Curtis, leder af Center for forebyggelse i praksis, KL, Forskningschef Ålborg Kommune, og adj. professor Aalborg Universitet og Syddansk Universitet.

Derefter vil der være inspirationsstationer, hvor politikerne tager imod ideer til sundhedsarbejdet i kommunen de kommende år krydret med eksempler på sundhedsfremmende tiltag.

Der er tilmelding til arrangementet på www.hillerod.nemtilmeld.dk/351/.

jesl

Fokusområder

Politikerne har besluttet tre fokusområder for sundhedsarbejdet:

• Alle børn skal have en sund start på livet, der fremmer deres trivsel, udvikling og læring

• Alle unge skal trives fysisk og mentalt, have en plads i fællesskabet og komme godt i vej i uddannelse og job

• Flere skal leve et liv med bedre fysisk og mental sundhed og trivsel – gennem hele livet

Inspiration fra workshoppen bliver inddraget i handleplanen.

Fokusområder

Politikerne har besluttet tre fokusområder for sundhedsarbejdet:

• Alle børn skal have en sund start på livet, der fremmer deres trivsel, udvikling og læring

• Alle unge skal trives fysisk og mentalt, have en plads i fællesskabet og komme godt i vej i uddannelse og job

• Flere skal leve et liv med bedre fysisk og mental sundhed og trivsel – gennem hele livet

Inspiration fra workshoppen bliver inddraget i handleplanen.

Publiceret 21 September 2018 06:00