Søg om støtte til frivilligt socialt arbejde

Kommunen uddeler penge til frivilligt, socialt arbejde

Nu kan der søges om støtte til frivilligt socialt arbejde via midler efter Servicelovens § 18 og § 79

Hillerød Kommune uddeler hvert år midler til frivilligt socialt arbejde (§ 18 midler) og midler til frivillige, sociale tilbud med et aktiverende eller forebyggende sigte til voksne over 60 år (§ 79).

Hvis din forening, organisation eller gruppe laver arbejde eller planlægger aktiviteter, der lever op til tildelingskriterierne for en af de to puljer, kan der søges om økonomisk tilskud for 2019 ved at udfylde et ansøgningsskema og sende til kommunen senest 31. oktober.

Sidste år blev der blandt andet givet støtte til Hillerød Kvindekrisecenter, Tandemklubben Nordsjælland, Ungdommens Røde Kors, Parkinson Café, Gørløse seniormotion og Østbyens pensionistklub.

Man kan søge frem til 31. oktober. Ansøgningskriterier og ansøgningsskemaer på www.hillerod.dk/frivillig.

jesl

Publiceret 21 September 2018 05:00