Der blev gravet og arbejdet ved sognegården i Frederiksværksgade, hvor frivillige fra mandegruppe anlagde ny petanquebane. Foto: Michael Loua

Der blev gravet og arbejdet ved sognegården i Frederiksværksgade, hvor frivillige fra mandegruppe anlagde ny petanquebane. Foto: Michael Loua

Frivillig mandegruppe anlægger ny petanquebane

Ny mandegruppe i slotskirken har anlagt ny petanquebane, som alle må bruge

fællesskab En gruppe frivillige mænd rykkede 8. september ud med minigraver, skovle, trillebør og landmålerudstyr på et areal ved Frederiksborg Sognegård i Frederiksværksgade.

Her anlagde de en petanquebane, som er tilgængelig for alle, der dog skal medbringe egne jernkugler til brug i det sydeuropæiske kuglespil. På nær kanterne er petanquebanen nu klar til spil ved sognegården over for Café Slotsbio.

Foto: Michael Loua

Foto: Michael Loua

Mændene er samlet i det nye mandefællesskab ManoMano - et initiativ som stammer fra menighedsrådet ved Frederiksborg Slotskirke. Her drøftede de i foråret muligheden for at invitere og aktivere flere mænd. De fleste arrangementer i slotskirkens regi har hidtil haft størst tilslutning fra kvinder.

Hånden som symbol

Navnet ManoMano er inspireret af latin, hvor manus betyder hånd. ManoMano er valgt, både fordi hånden er et stærkt symbol på mandens kunnen, og fordi kommende arrangementer ofte vil have fysiske aktiviteter som samlende kraft.

ManoMano blev etableret i juni, og første arrangement var en udflugt til bronzealderhøjene ved Rågeleje med foredrag og madkurv med tapas. Det næste arrangement foregår 25. oktober og er en debataften om manden.

Foto: Michael Loua

Foto: Michael Loua

Gruppen har planer om at samles til for eksempel cykelture, stavgang, petanque og fodbold, men kan også samles om at tilberede og spise et måltid, om virksomhedsbesøg, foredrag, debatmøder og andet.

Publiceret 13 September 2018 06:00