Hillerød Kommune har tidligere brugt denne illustration om erhvervstrekanten. Arkivillustration: Hillerød Kommune

Hillerød Kommune har tidligere brugt denne illustration om erhvervstrekanten. Arkivillustration: Hillerød Kommune

Nye muligheder for kæmpe-butikker i Hillerød

Nyt direktiv åbner muligheden for et nyt, stort areal med møbel- og elektronikbutikker på over 1000 kvadratmeter

Af
Mette Dolmer Thygesen

erhverv Et nyt område med kæmpe butikker, som kan sælge for eksempel elektronik og møbler, kan blive etableret i det vestlige Hillerød.

Det lægger et forslag til et nyt landsplandirektiv op til - et forslag som Erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) nu sender i høring.

Forslaget indebærer, at der i Hillerød kan etableres et område med mulighed for et maksimalt bruttoetageareal til udvalgsvarebutikker på 42.000 kvadratmeter. Udvalgsvarebutikkerne skal være over 1.000 kvadratmeter, og der må ikke etableres dagligvarebutikker i aflastningsområdet.

Det er min forventning, at disse nye muligheder vil gavne detailhandlen i hovedstadsområdet

Det er ændringen i planloven i 2017, som gav nye muligheder for detailhandel, forklarer Rasmus Jarlov i en pressemeddelelse:

"Det blev bl.a. muligt for kommunerne at etablere nye aflastningsområder, hvor der er et tilstrækkeligt kundegrundlag. I hovedstadsområdet fastlægges detailhandelsstrukturen dog fortsat i et landsplandirektiv, og for også at give hovedstadskommunerne mulighed for nye aflastningsområder følger vi nu op med et forslag til et nyt landsplandirektiv, med bl.a. nye aflastningsområder i Hillerød, Lyngby, Ballerup og Ishøj, udvidelse af aflastningsområdet i Helsingør og en ny bymidte i Kokkedal. Det er min forventning, at disse nye muligheder vil gavne detailhandlen i hovedstadsområdet".

Større butikker

Det er et område mellem Herredsvejen, Hillerødmotorvejens forlængelse og Egespursallé, hvor der med den nye aftale kan opføres såkaldte boxbutikker med særligt pladskrævende varer. Det kaldes også netop 'aflastning', fordi områderne blandt andet skal aflaste bymidten ved at give plads til butikker, som ikke uden videre kan placeres i bymidten.

Der er her i området, at der skal blive plads til kæmpebutikker. Foto: Google Maps

Der er her i området, at der skal blive plads til kæmpebutikker. Foto: Google Maps

Det har tidligere været en masse snak om at få åbnet en Ikea-butik i Hillerød, men hvad det præcis er for nogle butikker, der er tale om, er endnu for tidligt at sige, understreger viceborgmester Klaus Markussen fra Venstre:

For os er det vigtigt, at et aflastningscenter ikke kannibaliserer på vores nuværende bymidte

"Det har vi ikke taget stilling til endnu, men direktivet handler om butiksstørrelsen. For os er det vigtigt, at et aflastningscenter ikke kannibaliserer på vores nuværende bymidte. Forslaget er i god tråd med, hvad byrådet ønsker - at vi nu kan få muligheden for at etablere et aflastningscenter. Det betyder ikke, at der nu er et aflastningscenter på vej, men at vi kan arbejde med det som en mulighed. Men det er vigtigt at sige, at byrådet skal holde fast i en strategi om at udvikle detailhandlen indefra og ud, altså fra den eksisterende bymidte og udad. Og uanset hvad der skal ske, skal det ske i dialog mellem både byrådets partier, borgere og interessenter".

Fire nye områder

Forslaget til det nye landsplandirektiv lægger op til, at der udpeges fire nye aflastningsområder i blandt andet Hillerød. Det eksisterende aflastningsområde i Helsingør foreslås udvidet, og de eksisterende aflastningsområder i Høje-Taastrup og Gentofte fastholdes uændret, så der samlet vil være syv aflastningsområder i hovedstadsområdets 34 kommuner.

Det er positivt, at vi kan videre med at planlægge et aflastningscenter, men det betyder ikke, at vi gør i gang i morgen

Forslaget er udarbejdet på baggrund af ansøgninger fra hovedstadskommunerne. Der er ifølge ministeriet lagt vægt på at opnå en hensigtsmæssig balance mellem hensynet til at skabe en effektiv butiksstruktur med større regionale udbudspunkter og hensynet til at bevare den eksisterende butiksforsyning i bymidterne. Det er derfor ikke alle hovedstadskommunerne, som har fået opfyldt deres ønske om et aflastningsområde.

"Det er positivt, at vi kan videre med at planlægge et aflastningscenter, men det betyder ikke, at vi gør i gang i morgen. Nu kan vi gå i gang med at lave nogle planer, som ikke bare er politisk robuste og holdbare, men som også er lavet med en ordentlig involvering af borgere og interessenter. Det er også baggrundsmusikken for denne byrådsperiode, at vi forsøger at involvere meget mere end før. Først involverer vi, så debatterer vi, og så beslutter vi. Det er også den rækkefølge, det her skal tages i. Nu lytter vi til gode argumenter, så vi kan få lavet en løsning, vi kan arbejde sammen om," siger Klaus Markussen.

Fristen for at sende bemærkninger til forslaget er 17. oktober 2018, og det er ifølge Erhvervsministeriet forventningen, at landsplandirektivet for detailhandel i hovedstadsområdet udstedes endeligt i efteråret 2018.

Publiceret 28 August 2018 06:00