Skævingeborgere, som ellers var bedt om at bygge separate kloaker, kan alligevel selv vælge, om de vil gøre det, har V og S besluttet. Arkivfoto

Skævingeborgere, som ellers var bedt om at bygge separate kloaker, kan alligevel selv vælge, om de vil gøre det, har V og S besluttet. Arkivfoto

Separatkloakering i Skævinge bliver frivillig

Varsel af påbud om, at borgerne i en del af Skævinge skal separatkloakere, trækkes tilbage

Af
Mette Dolmer Thygesen

kloakker Borgerne i Skævinge skal alligevel ikke tvinges til at få etableret separate kloakker for mange tusind kroner.

Det oplyser Hillerød Kommune i en pressemeddelelse fredag.

Tidligere er borgerne i området syd for jernbanen blevet varslet, at de skulle separatkloakere inden maj 2024. Men det påbud bliver nu trukket tilbage i en politisk aftale indgået mellem Venstre og Socialdemokraterne i Hillerød byråd, og muligheden for at separatkloakere bliver til en frivillig ordning. De nye rør, som gør det muligt at separatkloakere, er lagt i vejene i området, oplyser kommunen.

Nu fjerner vi en forskelsbehandling for borgerne i Skævinge, og vi gør det for at sikre at behandle borgere i vores kommune lige

”De fælles rør er lagt i dette område, men vi har i Hillerød Forsyning undersøgt, hvordan vi bedst muligt kan sidestille lodsejere i Skævinge med lodsejere i resten af kommunen. Derfor vil vi ikke pålægge enkelte grundejere at separatkloakere deres egne ejendomme. Der udstedes altså ikke påbud om separatkloakering, men borgerne i Skævinge kan selv beslutte at tilslutte sig," udtaler viceborgmester Klaus Markussen fra Venstre.

Koster at spule rørene

Selve det net, Hillerød Forsyning allerede har anlagt, skal derfor spules årligt, da det vil lede mindre vand, end det er planlagt at kunne, og det koster Hillerød Forsyning en driftsudgift på anslået 30-50.000 kroner om året, oplyser Klaus Markussen, som også er formand for Hillerød Forsyning.

Det er det røde område på kortet, der alligevel ikke får påbud om at separatkloakere inden 2024.

Det er det røde område på kortet, der alligevel ikke får påbud om at separatkloakere inden 2024.

’’Når vi overhovedet vil forbedre vores kloakker og skille spildevand fra regnvand, så er det for at passe bedre på vores natur. Ved voldsomme regnvejrshændelser løber opspædet spildevand urenset ud til eksempelvis Pøle Å. Den miljøpåvirkning skal reduceres. Men nu fjerner vi en forskelsbehandling for borgerne i Skævinge, og vi gør det for at sikre at behandle borgere i vores kommune lige,” siger Klaus Markussen.

"Fællesskabet betale"

Formanden for Natur, Miljø og Klimaudvalget, Louise Colding Sørensen fra Socialdemokratiet, supplerer:

Ingen vil blive påbudt at separatkloakere i perioden 2018-21, som den kommende spildevandsplan dækker. I den tid må vi se, om vi kan finde andre og bedre løsninger

”Vi har længe ønsket, at fællesskabet – altså os alle – skal betale den største del af regningen for at løse de udfordringer, vi har med miljøet i åer og vandløb. Med denne beslutning stiller vi alle borgerne lige. Ingen vil blive påbudt at separatkloakere i perioden 2018-21, som den kommende spildevandsplan dækker. I den tid må vi se, om vi kan finde andre og bedre løsninger, så vi stadig tager højde for, at vi står over for nogle miljømæssige udfordringer, som vi er nødt til at gøre en seriøs indsats for at løse” siger Louise Colding Sørensen, der også har været med til at rejse betalingsspørgsmålet over for Folketinget.

Hillerød Forsyning har etableret regnvandsskelbrønde på alle matrikler. De vil ikke blive fjernet.

Breve til grundejere

Der bliver sendt breve ud til berørte grundejere, når den nye spildevandsplan er vedtaget efter offentlig høring, ligesom Hillerød kommune vil være klar ved telefonen, hvis der er spørgsmål.

Spildevandsplanen sendes i offentlig høring efter politisk behandling i oktober, og der afholdes borgermøde i november, når planen er i offentlig høring.

Publiceret 24 August 2018 12:10