Frederiksbros anden etape består blandt andet af disse to højhuse på hver 15 etager. Illustration: Mangor & Nagel Arkitekter

Frederiksbros anden etape består blandt andet af disse to højhuse på hver 15 etager. Illustration: Mangor & Nagel Arkitekter

Spaden skal i jorden til Goldschmidts nye bydel til oktober

Arkitekturen for første etape af Frederiksbro er godkendt politisk, og til oktober går byggeriet af 89 rækkehuse i gang. Grøn kile bliver måske udskudt

Af
Mette Dolmer Thygesen

Byggeri Efter 10 års arbejde med byggeplaner på Møllebrogrunden ved Herredsvejen skal spaden nu i jorden. M. Goldschmidt Holding investerede for mere end 10 år millioner i grunden for at opføre et storcenter, men de planer blev siden skrinlagt. Til oktober bliver spaden så stukket i jorden for at opføre 89 rækkehuse på grunden, hvor Hillerøds nye bydel Frederiksbro skal opføres over de næste mange år.

"Det er dejligt, vi kan komme i gang efter så mange år. Vi glæder os," siger projektdirektør Ulrik Bebe fra M. Goldschmidt Holding til Hillerød Posten.

Første etape godkendt

Politikerne i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget godkendte på deres møde onsdag 15. august rækkehusenes arkitektoniske udtryk. Husene, som udgør første etape af byggeriet og opføres i 1-3 etager, får mellem tre og fem værelser, og nogle udføres med tagterrasse eller altan. Alle huse får egen carport.

Det er dejligt, vi kan komme i gang efter så mange år. Vi glæder os

Husene skal opføres i tegl med såkaldte 'legegader' imellem, og de murede facader udføres i røde jordfarvenuancer. Tagene bliver flade.

Det var et enigt arkitekturudvalg, som godkendte planerne, fortæller formand Dan Riise fra Venstre:

"Nu er rækkehusene godkendt, og så er det bare med at komme derudad med byggeriet. Byggeriet ser ud, som det skal - og det var, hvad vi forventede. Så det er enigt udvalg, som udtrykker, at nu skal bygherre bare gå til den med rækkehusene".

Ifølge bygherren kan de første rækkehuse formentlig stå klar i januar 2020, hvor de første beboere i bydelen kan flytte ind.

Udsatte højhus-punkt

På mødet i onsdags skulle politikerne også godkende det arkitektoniske udtryk i bydelens etape 2, som omfatter hele 340 lejligheder. De skal opføres i to højhuse og en karrébebyggelse. Etapen indeholder desuden et erhvervs- og parkeringshus.

Politikerne har godkendt M. Goldschmidt Holdings udkast til arkitekturen for de kommende 89 rækkehuse på Frederiksbro. Illustration: Mangor & Nagel Arkitekter

Politikerne har godkendt M. Goldschmidt Holdings udkast til arkitekturen for de kommende 89 rækkehuse på Frederiksbro. Illustration: Mangor & Nagel Arkitekter

Det punkt valgte politikerne at udsætte til deres møde i september:

"Vi havde et par spørgsmål til bygherren om arkitekturen. Der er nogle opklarende spørgsmål, som vi godt lige vil have på plads, inden vi beslutter noget. Så vi kigger på det igen på næste møde om tre ugers tid," siger Dan Riise.

Grøn kile bliver forsinket

På mødet var der dog én ting, som udvalget ikke var enige om. M. Goldschmidt Holding har nemlig anmodet om, at den grønne kile, som skal etableres ned gennem den nye bydel, ikke er færdigetableret, inden de nye boliger tages i brug. Det står ellers i lokalplanen, at det grønne, offentligt tilgængelige område skulle være færdigt, inden bebyggelsen tages i brug, men det ønsker bygherren altså dispensation fra.

Det var et flertal bestående af Dan Riise, Øzgen Yücel og Lars Ole Skovgaard Larsen fra Venstre og Mie Lausten fra Socialdemokratiet enige om at give, mens SF's medlem Peter Langer stemte imod. Sagen skal nu afgøres i byrådet.

Der er flere årsager til, at den grønne kile og en tunnel over/stibro over Herredsvejen ikke vil stå klar til tiden, oplyser forvaltningen. Der er både et anlægsarbejde med en trykledning til Solrødgård, som er blevet forsinket, og der er problemer med at få aftaler på plads med autoforhandlerne på Frejasvej, som skal afgive et stykke jord til en flytning af Trollesmindealle og til en udvidelse af Frejasvej med cykelstier. Forvaltningen er i øjeblikket i gang med at forhandle om arealerne, hvor ekspropriation i sidste ende kan komme på tale, hvis der ikke findes en løsning mellem parterne.

Der er desuden ifølge forvaltningen logistiske udfordringer med at have offentlig adgang i den grønne kile samtidig med, at byggekraner skal etablere bydelens næste etaper med etagebyggeri.

M. Goldschmidt Holding vil dele den grønne kile op i etaper, så første etape - en tredjedel af kilen - står klar til brug i maj 2020, samtidig med at rækkehusbebyggelsen og LAR-anlæg er færdig. Anden etape af kilen inklusiv en bro over søen og en cykel- og gangsti frem til tunnellen under Roskildevej skal stå færdig i februar 2021.

Sidste og tredje etape af kilen, inklusiv broen over Herredsvejen, vil stå klar i slutningen af 2021, hvor beboerne kan flytte ind i de to højhuse.

Men den tidsplan skal altså nu til behandling i byrådet på mødet på rådhuset 29. august.

Publiceret 19 August 2018 10:00