Den midlertidige lukning af svømmehallen koster svømmeklubben i omegnen af 150.000 kroner, siger formanden.

Den midlertidige lukning af svømmehallen koster svømmeklubben i omegnen af 150.000 kroner, siger formanden. Foto: Martin Warming

Svømmeklub retter kritik: Midlertidig lukning koster os 150.000

"Kommunen ikke til megen hjælp," siger formand

Svømmehallen i Hillerød er under reparation, fordi hæve/sænkebroerne er gået i stykker.

"Vi mister i omegnen af 150.000 kroner i indtægter, og vi kan ikke spare på udgifterne, for det fastansatte personale skal stadig have deres løn," siger formand for Hillerød Svømmeklub Tilde Juul.

Lukningen af svømmehallen er dog "et af de bedst mulige scenarier, som klubben fik fremlagt på forhånd," siger Tilde Juul.

"Ligegyldigt hvilket tidspunkt hallen lukker, så vil det have nogle økonomiske og sportslige konsekvenser for klubben, da vi har aktiviteter hele året rundt og derfor mister indtægter i form af kontingenter. Blandt andet har vi måtte aflyse flere uges Aquacamps samt vores populære intensive hold i august. Dog er sommerperioden bedst for konkurrenceafdelingen, da svømmerne holder ferie i tre af ugerne og i opstarten af sæsonen kan de klare sig med lidt mindre træning", fortæller Tilde Juul.

"Ikke til megen hjælp"

Pausen i sommerferien betyder, at svømmeklubben har måttet aflyse aquacamps, og i fire uger i august er klubben nødt til at leje sig ind i andre svømmehaller, så klubbens konkurrencesvømmere kan træne.

"Konkurrencesvømmerne skal jo træne, så det har vi været nødt til," siger formanden, der også påpeger, at Hillerød har "et godt samarbejde" med de omkringliggende svømmeklubber.

"Hillerød Kommune har ikke villet støtte, at vi har lejet os ind andre steder. Vi fik at vide, at den eneste mulighed var at søge en folkeoplysningsfond. Den søgte vi, men svaret var, at man principielt ikke ønskede at støtte genhusning, og det undrer mig, for jeg har tidligere læst i Hillerød Posten, at eksempelvis Ålholm Vægtløftning har modtaget støtte til genhusning," siger Tilde Juul og fortæller, at kommunen "ikke har været til megen hjælp."

En ekstra belastning af økonomien er hårdt for en idrætsforening, som ofte i forvejen er pressede. Tilde Juul fortæller at Hillerød Svømmeklub igennem det sidste år har arbejdet for at få en sund økonomi i klubben, hvilket er lykkedes og derfor er det lidt af en mavepuster, når klubben pludseligt bliver stillet overfor denne udfordring. Klubben forsøger så vidt det er muligt, at det ikke går ud over medlemmerne i form af kontingentstigninger og lavere service. I første omgang har det betydet, at de frivillige har måttet arbejde mere. De har bl.a. afholdt et ekstra indtægtsgivende stævne, som er et kæmpe arbejde. Derudover har klubben ikke kunnet støtte elitesvømmerne i det omfang de gerne ville, hvilket gør det svært for nogle familier.

"Det er dyrt at gå til en elitesport, hvis der er fuld brugerbetaling og det skal helst ikke være sådan, at de kun er de riges børn, som kan dyrke elitesvømning. Vi skal også gerne kunne tilbyde de aktiviteter, som det kræver for at være på niveau med andre klubber. Vi undrer os over at kommunen ikke har haft interesse i at støtte klubben på nogen måde, da vi kan se der har været præcedens for at andre foreninger i kommunen har fået erstatningslokaler ved ombygninger. Det stemmer heller ikke helt overens med de visioner kommunen har for eliteidræt. Samtidig er det et uheldigt signal til de frivillige i foreningerne, som ikke oplever, at deres indsatser bliver værdsat af politikerne", siger Tilde Juul.

Formanden fortæller dog, at klubben - på trods af udfordringerne - har besluttet at oprette nye tilbud. Blandt andet har babysvømning været efterspurgt, og det bliver en realitet nu, fordi Hillerød Svømmeklub har oprettet et samarbejde med FitnessNU på Lokesvej i Hillerød.

Publiceret 14 August 2018 11:00