For 21-årige Magnus Korsgaard Street (yderst til højre) har fællesskabet på uddannelsen været afgørende. Han har netop gennemført den treårige STU og starter i job som gartner til august.

For 21-årige Magnus Korsgaard Street (yderst til højre) har fællesskabet på uddannelsen været afgørende. Han har netop gennemført den treårige STU og starter i job som gartner til august. Pressefoto

Hillerød får nyt uddannelsestilbud til unge med særlige behov

Hans Knudsen Instituttet (HKI) kommer til Hillerød i august, hvor den socialøkonomiske virksomhed åbner en ny afdeling på Nordre Jernbanevej

Alle har ret til et arbejdsliv. Det gælder også de unge mellem 16- og 25 år, som er psykisk sårbare, har generelle indlæringsvanskeligheder eller lider af autisme eller ADHD.

Sådan lyder budskabet fra HKI, der nu åbner en afdeling på Nordre Jernbanevej i Hillerød

50 procent af skolens elever kommer i beskæftigelse eller ordinær uddannelse efter endt STU hos HKI, hvilket er langt flere end landsgennemsnittet på 37 procent.

Hidtil har Hans Knudsen Instituttets STU holdt til på Glentevej i Københavns Nordvestkvarter, men nu har HKI valgt også at udbyde uddannelsen i Hillerød, da HKI allerede har et godt samarbejde med en række aktører i regionen.

"Vi har haft nordsjællandske STU-elever helt fra starten i 2008, og vi ser det derfor som en god mulighed for at forankre os lokalt og sikre eleverne en kort transportvej. Desuden har vi et godt samarbejde med en række virksomheder i Nordsjælland, hvilket også tæller i forhold til at etablere sig i Hillerød,” siger Karsten Bendix, der er afdelingschef i Hillerød og daglig leder af HKI STU Hillerød, i en pressemeddelelse.

Ambitionen om at opbygge et godt og trygt miljø for de unge, hvor de kan trives og udvikle sig sammen med deres kammerater, er en af de vigtigste målsætninger for STU på Hans Knudsen Instituttet.

"På HKI har vi god erfaring med at sammensætte små homogene grupper på tværs af de kognitive udfordringer – eksempelvis autisme, indlæringsvanskeligheder eller psykisk sårbarhed. Vi synes, det er vigtigt at fokusere på de unges fælles interesser, kompetencer og mål for uddannelsesforløbet. På den måde bliver der en større dynamik, end hvis de unge bliver sat sammen, fordi de eksempelvis alle sammen har autisme. Vi forsøger også at få en god balance mellem piger og drenge i grupperne,” siger Karsten Bendix.

Fra august 2018 åbner den socialøkonomiske virksomhed en ny afdeling på Nordre Jernbanevej 8, 1. sal, i Hillerød.

Fra august 2018 åbner den socialøkonomiske virksomhed en ny afdeling på Nordre Jernbanevej 8, 1. sal, i Hillerød. Pressefoto

Fra pension til uddannelse

Førhen fik de unge, der går på STU, typisk tilkendt en pension. En række reformer har ændret det billede, og nu ser man i stedet på udviklingsperspektiverne for den enkelte unge:

”Alle har ret til et arbejdsliv. De unge vil nemlig gerne dygtiggøre sig i nogle trygge rammer, hvor de kan få lov til at udvikle sig i deres eget tempo og få den hjælp, der skal til for at gennemføre en uddannelse. Vi skal bistå med at lægge et solidt fundament, så den unge får et selvstændigt og aktivt ungdoms- og voksenliv.,” siger den nye afdelingschef i Hillerød.

For STU-elev Magnus Korsgaard Street lykkedes det at få afsluttet grundskolen i løbet af sit uddannelsesforløb på HKI.

”Det bedste ved uddannelsen har været fællesskabet og det, at vi har nogle rigtig gode lærere. Sidste år tog jeg min 9. klasses dansk-eksamen. Det var rart at få afsluttet grundskolen. Jeg fik også meget ros af min lærer, fordi jeg havde formået at sætte mig op til det og gennemføre det,” fortæller han.

Fakta om HKI

Hans Knudsen Instituttet (HKI) har succes med at skabe et godt afsæt for unge med særlige behov på det treårige STU-forløb.

"Hans Knudsen Instituttet (HKI) er en non-profit organisation, der i mere end 100 år har arbejdet for, at alle skal have en chance for at blive en del af arbejdsmarkedet. "Vi tror på, at alle mennesker har ressourcer, der kan udvikles og bruges i et arbejde. Og vi ved, at arbejdslivet er med til at øge livskvaliteten for det enkelte menneske – fordi det bidrager til et selvstændigt liv, styrker selvværdet og giver et socialt fællesskab," lyder det fra skolen.

Skolen samarbejder med Jobcentre, UU vejledning, Handicapenheder samt pensions- og forsikringsselskaber om at udvikle og styrke mennesker med særlige behov, der står uden for arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet, og mennesker som rammes af sygdom eller ulykke.

HKI er drevet af en erhvervsdrivende fond. Alt overskud går til udvikling og forbedring af uddannelses- og beskæftigelsesaktiviteter.

HKI holder til i Københavns Nordvestkvarter og har afdelinger i Taastrup, Lyngby Taarbæk og Hillerød.

mw

Innovative elever fik legater

Esnord får uddannelse til ambulancekørsel

Hurra: Bowlende Team Danmark-elev fik huen på med et 12-tal

Skoler overvejer kæmpefusion

Publiceret 08 August 2018 11:30