I Gribskov er der blandt andet ynglende fiskeørn, oplyser Naturstyrelsen. Temafoto fra Mostphotos: Martin Wallberg

I Gribskov er der blandt andet ynglende fiskeørn, oplyser Naturstyrelsen. Temafoto fra Mostphotos: Martin Wallberg

120 truede arter i Gribskov

Skoven er nummer 3 på listen over de mest artsrige statsskove og -naturområder i Danmark

Af
Michael Braunstein

artsrigdom Ynglende fiskeørn og havørn samt en betydelig bestand af rødrygget tornskade. Af særligt truede arter kan nævnes natsommerfuglen skinnende jordfarveugle og grøngul pastelporesvamp.

Sådan lyder en del af beskrivelsen på naturstyrelsen.dk af Gribskov i Hillerød Kommune, der faktisk er nummer 3 på listen over de mest artsrige statsskove og -naturområder i Danmark. Der er 120 truede arter i Gribskov, oplyser styrelsen.

Om Gribskov påpeger styrelsen desuden, at der er meget varieret skov med både nåle- og løvtræer og store vådområder.

Hot spots

En række skove er såkaldte hot spots med mindst 100 af 2020-måls-arterne. De er alle mindst 538 hektar store, og flere af dem er allerede udlagt til urørt skov eller er underlagt en ekstra beskyttelse.

Svampe og insekter udgør en meget væsentlig del af arterne, hvilket skyldes, at der findes suverænt flest arter inden for disse to grupper.

En ny erhvervs-ph.d.-afhandling har fundet frem til de mest artsrige hot spots i statens skove og naturområder. Det er erhvervs-ph.d. Erik Buchwald, der som led i sin afhandling for Naturstyrelsen og Københavns Universitet har gennemgået 22 millioner observationer af alt, hvad der kan krybe, flyve og gå i den danske natur - for at kortlægge andelen af truede arter i statens skove og naturområder.

Målet har været at finde ud af, hvor og hvordan Danmark kan gøre en effektiv indsats for at forhindre tabet af forskellige arter på statens skov- og naturområder.

Publiceret 19 July 2018 07:00