Centrum i kommunens nye bydel Favrholm skal op til debat på et dialogmøde, som der nu er sat en dato for. Arkivfoto: Hillerød Kommune

Centrum i kommunens nye bydel Favrholm skal op til debat på et dialogmøde, som der nu er sat en dato for. Arkivfoto: Hillerød Kommune

Kom til dialogmøde om Hillerøds nye stationsområde

Kommunen inviterer til dialogmøde om den kommende lokalplan for området omkring Favrholm Station, syd for Hillerød

'Favrholm City' skal om nogle år skyde op syd for Hillerød ved det kommende hospital og den nye togstation Favrholm.

Ifølge de første meldinger om stationsområdet 'Favrholm City' drømte bygherren, som er Byudviklingsselskabet Favrholm A/S, om at bygge tre højhuse på hver op til 100 meters højde, men den drøm er droppet i startredegørelsen, som den blev forelagt for politikerne i maj. Nu åbnes blot muligheden for at bygge et tårnhus på op til 15 etager, og derudover vil bebyggelserne variere mellem fire og syv etager, lavest mod hospitalet og højest mod stationen.

Økonomiudvalget så på deres møde 23. maj nærmere på startredegørelsen og satte forvaltningen i gang med at udarbejde et forslag til en ny lokalplan for stationsområdet i Favrholm. Lokalplanområdet, som er på cirka 10 hektar, vil være centrum for hele den nye bydel og bindeled mellem Nyt Hospital Nordsjælland og Favrholm Station.

Dialogmøde til august

Nu inviterer kommunen så til det indledende dialogmøde om lokalplanen, hvor alle interesserede kan være med til at høre tankerne bag projektet og komme med deres mening om den kommende lokalplan for stationsområdet. Det sker på mødet torsdag 16. august kl. 19-21 på Hillerød Rådhus på Trollesmindealle 27 i Hillerød.

Byudviklingsselskabet Favrholm A/S vurderer, at projektet kan rumme op til 150.000 etagemeter til primært bolig- og erhvervsbyggeri. Bygherren ejer størstedelen af stationsområdet.

Seneste visualisering af projektforslaget til Favrholm Station.

Seneste visualisering af projektforslaget til Favrholm Station.

Paddehegn

Det var også fremme på økonomiudvalgsmødet, at forvaltningen i Hillerød ønskede ekstra lang tid til at udarbejde den nye lokalplan for i høj grad at inddrage borgerne i emner som arkitektur, byrum og sikring af naturværdier. Ifølge forvaltningen kan lokalplanen dermed tidligst vedtages endeligt i forsommeren 2019.

Bygherren ønskede derimod, at lokalplanen kunne være endeligt godkendt inden udgangen af 2018, så de kan udsætte paddehegn til de mange fredede padder i området og flytte padderne i marts 2019. Hvis dette ikke kan nås i marts 2019, er næste mulighed for at flytte padderne først i marts 2020. Men politikerne i Økonomiudvalget valgte at følge forvaltningens indstilling og indføre de mange borgerhøringer.

Mdt

Publiceret 17 July 2018 06:00