Forældre i Gørløse er bestemt ikke glade for, at de skal køre deres børn til Brødeskov til Hanebjerg Skoles anden HFO end den i Gørløse i to uger i sommerferien. Arkivfoto

Forældre i Gørløse er bestemt ikke glade for, at de skal køre deres børn til Brødeskov til Hanebjerg Skoles anden HFO end den i Gørløse i to uger i sommerferien. Arkivfoto

Forældre raser over sommerpasning i anden fritidsordning

Forældre fra Gørløse fik i maj meldt ud, at HFO'en i Gørløse flyttes til Brødeskov i to uger i sommerferien. Det er ikke til banets tarv, lyder det forældrene, som også raser over den længere transporttid

"Er det i barnets tarv? Eller mere et spørgsmål om en bedre ressourcefordeling?"

Sådan spørger flere forældre i Gørløse ledelsen på Hanebjerg Skole, efter de har fået meldingen om, at deres børn i to uger af sommerferien ikke kan få passet deres barn i fritidsordningen (HFO'en) i Gørløse, men skal transportere dem til Hanebjerg Skoles HFO i Brødeskov, ifølge Krak cirka 7,6 kilometer derfra.

"Geografien i landområdet og barnets tarv niver øjeblikkeligt i maven og udfordrer mange børnefamilier i distrikt Hanebjerg," skriver forælder Ditte W. Rosendahl i et debatindlæg til Hillerød Posten og mener, at beslutningen blev meldt alt for sent ud til forældrene - "to minutter i lukketid," kalder hun det og skriver:

"Vi skal bruge mere tid på transport - aflevering og afhentning. Vi skal derfor tilpasse vores ferie. Havde vi vidst det, kunne vi have haft forholdt os til, om ferien i familierne skulle have været anderledes. De familier uden bil tvinges til at bruge den offentlige lokale buslinje," skriver hun.

Nyt sted og fremmede voksne

Også Johnna Eliasen fra St. Lyngby har kontaktet Hillerød Posten, fordi hun er så ked af, at hendes seksårige datter Lola skal på HFO i Brødeskov. Lola er nemlig lige startet i HFO'en i Gørløse 1. maj og vænnet sig til dette sted.

"Hun har skullet tilpasse sig en et nyt “hus”, nye voksne, nye børn. Så skal hun starte i skole 13. august, hvor hun skal forholde sig til skoleliv, en ny voksen igen samt en masse andre nye udfordringer. Så krydrer vi disse nye udfordringer med en uges pasning på Brødeskov - et nyt sted, endnu flere fremmede børn og fremmede voksne. Det er bare en virkelig dårlig idé i forhold til børnenes trivsel, når vi taler om tryghed og kendte rammer," fortæller hun Hillerød Posten.

Det bliver en vældig stressende opgave at finde på gode løsninger frem for denne kaotiske løsning

Johnna Eliasen er ked af, at dette blev meldt ud, efter sommerferien blev planlagt:

"Det blev meldt ud sidst i maj, hvor al ferie var planlagt, så det bliver en vældig stressende opgave at finde på gode løsninger frem for denne kaotiske løsning. Hvad er ideen så i bevidst at vælge en mindre skole til sine børn? Jeg var naiv og troede, det først drejede sig om sommeren 2019-2020, for så kunne vi planlægge os ud af det, men næ nej, det var med en måneders varsel," siger hun.

Mikkel Tolstrup Steengaard fra Gørløse kalder det "vanvid" og spørger, om der kommer til at køre en HFO-bus eller lignende fra Gørløse til Brødeskov for de forældre, som ikke har mulighed for at køre i bil, og spørger om, kommunen har tænkt sig at kompensere de forældre, som kommer for sent hver dag på arbejde med de ekstra kilometer, der skal tilbagelægges hver dag.

Faldende børnetal

Hanebjerg Skoles HFO'er har længe været udfordret med faldende børnetal - en problematik som har været til politisk behandling ved budgetforhandlingerne i både 2015 og 2016. Og det er den problematik, som er årsag til, at skolen har søgt kommunen at lov til at lægge HFO'erne sammen på én matrikel i ferieperioder, skriver Kristina Kildegaard Andersen (formand), Anita Fray (HFO-distriktsleder) og Frank Schultz Mortensen (distriktsskoleleder) i et svar på kritikken fra forældrene til Hillerød Posten:

"På grund af det meget lave børnetal til HFO er vi i den situation, at der på hver matrikel er nogle meget små pædagogteams. Det mærker vi knap så meget i hverdagen, men vi mærker det tydeligt i ferieugerne, når åbningstiden er fra 6.30-17 - især hvis en eller måske to ansatte også holder ferie. Ja, så består teamet måske af to fastansatte og skal suppleres med vikarer, som dels er svære at rekruttere, og derfor bliver en meget usikker faktor, dels er en dyr løsning".

Lærer hinanden at kende

De påpeger i svaret, at der er mange fordele ved sammenlægningen - børnene bygger et godt kendskab op til hinanden i en tidlig alder, og der forbedrer mulighederne for at "give børnene en god og glad feriedag med spændende aktiviteter og gode udflugter, og børnene undgår, at de er eneste barn på deres egen alder, der dukker op i den pågældende uge.

"Vi har med denne indsats ønsket at optimere personalets mulighed for ferie i skoleferien, hvor børnefremmødet er lavt, for på den måde at optimere pædagogernes tilstedeværelse på skoledagene. Ønsket er således at skabe en mere stabil medarbejderstab i hverdagen til glæde for børnene. Samtidig kan vi tilbyde et mere attraktivt pædagogisk tilbud. Økonomi er ikke den eneste årsag, men klart en betydelig faktor, hvis vi skal have fire matrikler til at hænge sammen," skriver de i svaret.

Ønsket er således at skabe en mere stabil medarbejderstab i hverdagen til glæde for børnene. Samtidig kan vi tilbyde et mere attraktivt pædagogisk tilbud

HFO'erne er lukket i ugerne 29 og 30, og det er altså ugerne 28 (i sidste uge) og 31 omkring lukkeugerne, som har lavest børnefremmøde, og der hvor HFO'en rykkes til Brødeskov. Brødeskovmatriklen er valgt, fordi der er den "bedst fysiske kapacitet" til den store gruppe, skriver bestyrelsen og ledelsen og understreger, at der stadig vil være kendte ansigter fra alle HFO'er til stede i ferieugerne.

Godkendt politisk

Sampasningen blev godkendte af Børn, Familie og Ungeudvalget, Økonomiudvalget og Hillerød Byråd i maj. På byrådsmødet 30. maj fremlagde udvalgsformand Peter Frederiksen (V) sagen og sagde:

Man kan diskutere, om det er en serviceforringelse af tilbuddet lokalt

"Man kan diskutere, om det er en serviceforringelse af tilbuddet lokalt, men jeg retter mig efter skolebestyrelsens indstilling, som siger, at der er en kvalitet i tilbuddet, ved at der samles børnene på én matrikel. Det har børneudvalget også ønsket at støtte".

Ingen af politikerne stemte imod forslaget.

"Overordentligt sårbart"

Forvaltningen anbefalede også politikerne at stemme ja til ansøgningen. Embedsmændene havde på forhånd vurderet, at det er "teknisk muligt" at holde åbent på skolefridage i alle tre afdelinger. Men at det samtidig var "overordentligt sårbart fx ift. sygdom" og at det "i alvorlig grad presser personalenormeringen i HFO’en samt mulighed for pædagoger i skolen resten af året".

Forvaltningen understreger, at ordningen skal evalueres - erfaringerne samles op om ordningen, som indtil videre kører som en forsøgsordning. I maj næste år skal udvalget så vurdere, om at ordningen skal fortsætte.

Publiceret 17 July 2018 07:00