Her ses 'Trykkerdrengene'. I bageste række er Birche Phil Rasmussen, Jens-Erik Larsen, Flemming Petersen, Louis Kirkegaard og i forreste række Poul Jensen, Tonny Hansen (som dog ikke var med i FDF) og Jørgen Schmidt.

Her ses 'Trykkerdrengene'. I bageste række er Birche Phil Rasmussen, Jens-Erik Larsen, Flemming Petersen, Louis Kirkegaard og i forreste række Poul Jensen, Tonny Hansen (som dog ikke var med i FDF) og Jørgen Schmidt. Privatfoto

Mindeord: Hillerøds sidste frihedskæmper er død

Mindeord over typograf Flemming Petersen

Af
Ivar Berg-Sørensen

Køgemestervej 5

3400 Hillerød

Med Flemming Petersens død dagen efter hans 94 års fødselsdag den 19. juni er den sidste af den snes Hillerød FDF’ere, der deltog aktivt i modstandskampen under 2. verdenskrig, desværre ikke mere.

Flemming blev som 10-årig medlem af FDF, og i 100 års jubilæumsbogen '25 kapitler af Hillerød FDFs historie 1917-2017' fortæller han om sin drengetid i FDF. I kapitlet om 'Hillerød FDF og modstandskampen', som Flemming lykkeligvis fik skrevet til jubilæumsbogen, skriver han blandt andet: "At årene i FDF kom til at præge hans liv, både på det kristne og nationale område", og "at den måde vi lærte at stole på hinanden på, kom til os til gode, da vi fortsatte sammen i modstandskampen".

Som medlem af 'Trykkerdrengene' (et navn, hans gruppe af FDF’ere fik, da de fleste var typografuddannede) ydede han sin store indsats i modstandskampen, og blandt andet i foreningen af 'Gamle Hillerød FDF-drenge' fortalte han gerne om de krævende opgaver, gruppen deltog i med livet som indsats. Ikke alt ønskede han dog at fortælle om, og tabet af Jørgen Kjær Simonsen, som han kom ind i FDF samtidig med, og som mistede livet to en halv måned før befrielsen, kom han aldrig rigtigt over.

Ud over det nævnte kapitel, som Flemming skrev i jubilæumsbogen, var han til megen stor nytte og glæde i arbejdet med bogen, da hans hukommelse var helt frisk til det sidste, så han meget tit kunne hjælpe med opklaring af navne og begivenheder, hvor vi andre kom til kort. Hans gode humør kom altid frem i vore mange samvær, og han nød til det sidste at mindes drengetidens oplevelser i FDF og bidrog stærkt til at understrege det kammeratskab, der også bar igennem de svære tider.

Det bliver et stort savn ikke mere at skulle mødes med Flemming i hans hjem og i foreningen af 'Gamle Hillerød FDF-drenge'.

Vi er meget taknemmelige over, hvad vi har fået gennem de mange års gode samvær med ham.

Æret være hans minde.

Publiceret 07 July 2018 08:00