Legepladsen på Posen skal vokse sig endnu større. Arkivfoto: Mette Dolmer Thygesen

Legepladsen på Posen skal vokse sig endnu større. Arkivfoto: Mette Dolmer Thygesen

Legeplads får støtte på 350.000 kroner

Millionudvidelsen af legepladsen på Posen rykker nærmere - og nu er der endnu flere penge i sækken at trække på til designet af de nye legeredskaber til børn

Arbejdet fortsætter med at gøre klar til den nye legeplads på Posen. Projektet, som kommunen har afsat en million kroner til, kan nu fortsætte med en pose penge på 350.000 kroner i bagagen.

Forvaltningen har nemlig i samarbejde med rådgiveren ansøgt Statens Kunstfond samt Nordea Ejendommes fond om støtte, hvilket har resulteret i donationer på henholdsvis 250.000 kroner og 100.000 kroner. De to donationer er øremærket henholdsvis kunstnerhonorar og et aktivitetsspil ”Energileg”, som er et interaktivt ”tag-fat”-legespil.

Legepladsen bliver en temalegeplads med parforcejagt, slottet og eventyret som tema. Der er indgået en aftale med landskabsarkitekttegnestuen Thing Brandt Landskab om at yde rådgivning i forbindelse med planlægning af legepladsen. Thing Brandt landskab har tilknyttet kunstnerduoen Hesselholdt & Mejlvand som underrådgiver for derved at kunne give legepladsen et kunstnerisk løft.

Børn kom med input

2. maj blev der afholdt en workshop, hvor børn mellem seks og 12 år kunne komme med input til legepladsen. Workshoppen fandt dels sted på Frederiksborg Slot, dels på Posen. Efterfølgende har Thing Brandt Landskab udarbejdet et projektforslag, som både bygger på konkrete input fra workshoppen og på de konkrete ønsker, som fremgår af kommunens byggeprogram.

Den nye legeplads skal have parforcejagt som tema. Arkivfoto: Mette Dolmer Thygesen

Den nye legeplads skal have parforcejagt som tema. Arkivfoto: Mette Dolmer Thygesen

Tegnestuen har præsenteret deres projektforslag for styregruppen. Forslaget er inspireret af parforcejagtskoven og er bygget op omkring en parforcejagtstjerne. I dette landskab er der indarbejdet en lang række legemuligheder og konkrete legeredskaber. Et mindre hegnet areal er dedikeret de helt små børn. Her er en del af de eksisterende træskulpturer genanvendt, og nye elementer er føjet til i form af en stor sandkasse, formet som en kongekrone, og et befæstet kørespor til løbescootere.

Aktiviteter med bevægelse

Til de større børn etableres der en række aktiviteter, der lægger op til bevægelse, balance og leg. Helt centralt i legepladsens udformning er tre multifunktionelle og skulpturelle murskiver udformet med reference i slottet. Murskiverne fungerer både som klatrevæg og legekulisse, og der er monteret en række legeelementer som brandmandsstang, forskellige rutsjebaner, armgang og balancebomme. I parforceskoven anlægges der balance og forhindringsbane, ligesom der opstilles en stor fugleredegynge. Hele legepladsen anlægges med konkrete referencer fra Slottet som kan anspore fantasien, sætte gang i legen og inspirere til at gå på jagt på slottet for at finde elementer fra legepladsen.

Hen over sommeren færdigprojekteres forslaget, som forventes sendt i udbud i løbet af sensommeren. Legepladsen forventes indviet ved juletid.

Mdt

Publiceret 20 June 2018 06:00