Det er vestforbrænding, der anbefaler, at kommunerne skifter bioposerne ud med plastposer.

Det er vestforbrænding, der anbefaler, at kommunerne skifter bioposerne ud med plastposer. Modelfoto

Madaffald: Bioposer skiftes ud med plastposer

Plastposerne er billigere og kan genanvendes

Af
Martin Warming

Natur, Miljø og Klimaudvalget har netop godkendt, at Hillerød Kommune skifter posetype til indsamling af madaffald.

Hillerød Forsyning udleverer poser til brug for husholdningernes opsamling af madaffald, og i en årrække har kommunen brugt bionedbrydelige bioposer, der er fremstillet af bioplast/majsstivelse. Men nu anbefaler Vestforbrænding, at bioposerne udskiftes med plastposer.

Anbefalingen kommer på baggrund af en evaluering, som Vestforbrænding har lavet. Den viser blandt andet, at alle posetyper, uanset materiale, frasorteres på Vestforbrænding, og at bioposer har et højt indhold af fossile råstoffer og ikke kan genanvendes eller komposteres. Derimod kan de frasorterede plastposer muligvis genanvendes, og plastposerne har derudover en bedre holdbarhed og er mere 'servicevenlige'. Endelig koster plastposerne kun det halve af bioposerne.

Der ligger også en besparelse i, at man ikke behøver at bruge to poser, som Hillerød Forsyning opfordrer til, hvis affaldet er meget vådt og i sommerperioden.

Planen er, at skiftet fra bionedbrydelige bioposer til plastposer sker i forbindelse med, at det nuværende lager af bionedbrydelige bioposer er brugt op.

Publiceret 13 June 2018 16:00