12 millioner kroner af en pulje på 200 millioner, som regeringen har afsat til nye lægehuse rundt omkring i Danmark, går til Hillerød. Arkivfoto: Mdt

12 millioner kroner af en pulje på 200 millioner, som regeringen har afsat til nye lægehuse rundt omkring i Danmark, går til Hillerød. Arkivfoto: Mdt

12 millioner fra staten baner vej for nyt lokalt lægehus

Hillerød Kommune har fået tildelt 12 millioner kroner til at etablere et lægehus ved sundhedscentret på Milnersvej

Hillerød Kommune søgte om 36 millioner kroner - og har fået de 12.

Sundheds- og Ældreministeriet offentliggjorde forleden hvilke projekter, der får del i en pulje på 200 millioner til lægeudstyr og flerlægepraksis over hele landet - og 12 millioner kroner går til at etablere en ny flerlægepraksis i Sundhedscentret ved Frederiksborgcentret på Milnersvej. Selvom Hillerød ikke får helt så meget, som der er søgt om, vækker beløbet alligevel stor glæde i kommunen, siger Hella Obel, som er Afdelingschef Ældre og Sundhed:

“Vi er bare rigtig glade for, at vi har fået noget. Vi kunne lige så godt havde fået ingenting. Så 12 millioner er vi rigtig godt tilfredse med,” siger hun til Hillerød Posten.

Det kom for nyligt frem, at Sundhedscentret står til at skulle udvides for mellem 80 og 90 millioner kroner, hvis politikerne prioriterer det i et af de kommende budgetter. Sundhedscentret, som åbnede i 2016, var fra starten bygget for småt, og der er behov for langt flere sengepladser og mere plads til træning, personalerum, opbevaring med videre.

Ikke tages ud af budget

Men de 12 millioner kroner kan ikke tages direkte ud af det budget, siger Hella Obel, for byggeriet af den nye lægepraksis er ikke en del af det regnestykke:

“Det ville være oplagt bare at trække de 12 millioner fra, men sådan er det ikke helt. Beløbet, vi skal budgettere med til sundhedscentret samlet, kan dog godt blive mindre - det sidder de og regner på på rådhuset nu”.

Har interesse

De praktiserende læger har interesse i at rykke ind i den nye praksis, fortæller Hella Obel:

“Vi skrev ud, inden hele arbejdet gik i gang med at søge, for at høre, om der overhovedet var nogen læger, som var interesserede - og vi fik flere positive tilbagemeldinger. Pengene går både til at udvide sundhedscentret med en klinik og til forskelligt medicinsk udstyr”.

Der kan være mange fordele ved at have et lægehus i sundhedscentret, mener hun. Der bliver fælles faciliteter at bruge, laboratorier som både læger og sundhedscenter kan bruge, samarbejde på tværs og så videre.

“Vi kender jo endnu ikke udviklingen på sundhedsområdet, men der kan være mange fælles faglige fordele ved at bo sammen og dele hus på sigt. Vi vil også gerne have plads til hospitalslæger, så vi ikke behøver transportere borgerne op til hospitalet og tilbage, hvis de har behov for det. Det ville nogle gange være bedre, hvis det kunne klares i sundhedshuset,” siger Hella Obel.

Første ud 800 mio.

Puljen på 200 millioner kroner er den første uddeling af i alt 800 millioner kroner, som regeringen har afsat til læge– og sundhedshuse over hele landet i de kommende fire år.

Ideen er, at praktiserende læger i de nye lægehuse kan samle sig i større fællesskaber sammen med for eksempel jordemødre, sundhedsplejersker og medarbejdere den kommunale hjemmesygepleje, så patienterne kan få behandling af flere faggrupper samme sted.

Publiceret 23 May 2018 06:00