Børge Stjernholm startede som selvstændig advokat i Hillerød i 20065.

Børge Stjernholm startede som selvstændig advokat i Hillerød i 20065.

Mindeord:

"Han ønskede selv at blive husket som en “rar mand”. Det bliver ikke svært"

Børge Stjernholm er død. Han blev 72 år

Af
Arne Villumsen

Hillerød

Advokat Børge Stjernholm ,Fredensborg, døde 13. maj 2018. Han blev 72 år.

Børge blev født i Odense i januar 1946 som sidste barn af Valborg og Axel Stjernholm. Med Børge kom lyset og solen tilbage efter krigen – ifølge hans mor.

Børge mistede tidligt sin far og valgte af hensyn til familiens økonomi at gå tidligt ud af skolen efter realeksamen - i øvrigt med et UG i gennemsnit. Han kom i banken – Fyns Diskontokasse - og læste om aftenen HD i regnskabsvæsen ved siden af.

I 1971 startede han jurastudiet i Århus, hvilket han gennemførte på to et halvt år – formentlig danmarksrekord. Han ville dog gerne tilbage til bankverdenen og blev kreditchef i Finansbanken i København og likviditetschef samt senere underdirektør i Provinsbanken i Hillerød. En mindre blodprop tvang ham i 1984 til at skifte bane, og han besluttede at bruge sin juridiske embedseksamen først som advokatfuldmægtig hos Advokatfirmaet Scheibel i Hillerød og fra 2006 som selvstændig advokat i Hillerød.

Han trivedes fantastisk med jobbet som advokat, for Børge elskede at hjælpe andre mennesker.

Han var medlem af Bloddonorerne i Danmark, og i en årrække var han foreningens formand. Erhvervsrådet i Fredensborg og Hillerød handelsforeninger har han også været formand for.

Han blev allerede som ni-årig ulveunge og var grebet af spejderidealerne gennem hele livet. Som medlem af Sct. Georgsgilderne fra 1971 i Odense, Århus og senest i Hillerød foldede Børge sine evner ud som arrangør af spejderløb med eksempelvis deltagelse af politi på motorcykel og smuglere, der kastede farlige stoffer ned fra fly.

”Det er vigtigst, vi selv morer os, når vi laver løbene - så håber vi, at også det falder i spejdernes smag”, var én af hans bemærkninger.

Han var aktiv deltager i at få fondsstøtte til at bygge kollegium i Sisimiut til ingeniørstuderende, idémanden bag og formand for partrederiet 'Den lille Færge' i Hillerød. Børge havde de mange ideer, evnen til at katalysere processen for at få dem gennemført i et spændende samarbejde med andre og var beskedenheden selv, når projektet var i hus. Med et Peter Plys-citat og et stort varmt smil var han klar til at komme videre.

Han ønskede selv at blive husket som ”en rar mand”. Det bliver ikke svært. For sådan én var han. Helt igennem.

Publiceret 22 May 2018 16:16