Bjarne Bjørnskov Jensen, til venstre, og sekretariatsleder Karsten Rifbjerg Ericsen. Foto: Jens Berrg Thomsen

Bjarne Bjørnskov Jensen, til venstre, og sekretariatsleder Karsten Rifbjerg Ericsen. Foto: Jens Berrg Thomsen

Bekymring i retten:

Færre civile sager

Retspræsident mener, at der er disharmoni mellem konfliktnivieauet i samfundet og antallet af civile sager

Af
Jens Berg Thomsen

året der gik Der var en “betydelig tilbagegang” i antallet af straffesager i 2017 i forholdet til året før i Retten i Hillerød. Det viser tal, der blev præsenteret forleden af retspræsident Bjarne Bjørnskov Jensen flankeret af sekretariatschef Karsten Rifbjerg Erichsen på et årligt pressemøde, som retten inviterer til. Antallet af civile sager er også faldet, og selvom der i forhold til 2016 ifølge retspræsidenten er tale om “et lille fald”, så runder faldet på antallet af sager omkring de tusinde, når man kigger ti år tilbage i tiden. Og selvom straffesager normalt vækker størst bevågenhed, så er der grund til at bide mærke i antallet af civile sager. Bjarne Bjørnskov Jensen fortæller, at Domstolsstyrelsen har haft et konsulentfirma til at kigge på, hvad faldet skyldes, for Hillerød følger resten af landet i tendensen. Men selv ikke konsulentfirmaet har et entydigt svar. “Personligt er jeg overbevist om, at det er for dyrt at anlægge de sager i forhold til, hvad man kan få ud af det, selvom man får ret. Det er ikke fordi, jeg tror, at konfliktniveauet generelt er faldet i samfundet,” siger Bjarne Bjørnskov Jensen. De fleste har en indboforsikring, og dermed har de som regel også en retshjælpsforsikring gennem deres forsikringsselskab. Men advokater, som Bjarne børnskov Jensen taler med, fortæller, at de oplever en hurdle. “Det er svært at få forsikringsselskaberne til at udløse retshjælpen,” siger Bjarne Bjørnskov Jensen. “Og det er endnu sværere at få retshjælpsdækning til processen forud for, at (så bliver det også svært, før) der kommer en sag i retten,” siger Karsten Rifbjerg Erichsen, der fortæller, at det offentlige tilbyder en ordning med advokatrådgivning for folk med lave indkomster, der betyder, at 75 procent af udgiften bliver dækket af staten, mens borgeren selv dækker resten. Har man ikke en retshjælpsforsikring (en endnu lavere indkomst,) er der mulighed for at søge fri proces, supplerer retspræsidenten. “Her vil vi også gøre mere opmærksom på, hvordan vi kan vejlede i en småsag. Ikke at vi hjælper folk med at vurdere sagen, men vi kan godt informere mere om de muligheder, som folk har,” siger Karsten Rifbjerg Erichsen. Er man eksempelvis en mindre virksomhed og mener, at man eksempelvis er blevet snydt med manglende betaling er det også grelt, fordi sagens omkostninger kan komme til at overskygge den erstatning, man måske får. “Konsekvensen kan blive, at man ikke fører en sag, selvom man har et berettiget krav. Det kan der jo selvfølgelig så spekuleres i. Det er et meget bekymrende fald i antallet af civile sager,” siger Bjarne Bjørnskov Jensen.

Færre staffesager

Også straffesagerne er på tilbagegang i forhold til året før med et fald på godt 500 afsluttede sager. I årsrapporten fra retten står der, at nedgangen faldt på rene bødesager, hvor retten ikke gør sagerne til en egentlig retssag, hvor både advokat, anklager, dommer og tiltalt møder op. I stedet kan sagerne afgøres administrativt, med mindre den tiltalte decideret beder om et retsmøde. Antallet af domsmandssager i Retten i Hillerød krydsede sidste år de 400 og landede på 405 mod 372 i 2016. “Det hænger måske sammen med, at der lidt færre tilståelsessager,” siger Bjarne Bjørnskov Jensen. 2017 var også året, hvor digitaliseringen for alvor tog fart. Blandt andet har retten nu fået mulighed for at forkynde retssager elektronisk over for borgerne, og også portalen www.minretssag.dk åbnede først på året i 2018. Her lægges alle civile sager på, så sagerne ikke længere er at finde i stabler med ringbind, men at alt ligger tilgængeligt elektronisk. Det kan ifølge de to hos Retten i Hillerød spare noget tid, så forsvarer og anklager eksempelvis ikke skal bede om sagen hos hinanden. FAKTA Rettens sager 2017 Afsluttede civile sager 2017: 1.390 Afsluttede civile sager 2016: 1.441 Afsluttede straffesager 2017: 5.727 Afsluttede straffesager 2016: 6.263

Publiceret 20 May 2018 08:00