Fotoet er antagelig taget i anledning af kredsens etårs-fødselsdag den 9. maj 1918. Næstyderst til højre ses kredsens stifter og kredsfører W. Grønbech-Grunnet, der rejste fra byen i løbet af 1918 og blev afløst som kredsfører af J.P. Nielsen, der står yderst til højre.

Fotoet er antagelig taget i anledning af kredsens etårs-fødselsdag den 9. maj 1918. Næstyderst til højre ses kredsens stifter og kredsfører W. Grønbech-Grunnet, der rejste fra byen i løbet af 1918 og blev afløst som kredsfører af J.P. Nielsen, der står yderst til højre.

Hvem er spejderne på 100 år gammelt foto?

FDF efterlyser oplysninger om 100 år gammel foto

I maj måned sidste år blev Hillerød FDFs 100 års-jubilæum markeret på festlig vis bl.a. med udgivelse af bogen '25 kapitler af Hillerød FDFs historie'. Siden er der på Lokalhistorisk Arkiv på Hillerød Bibliotek blevet fundet et fotografi, der er taget i forbindelse med FDF-kredsens et års fødselsdag den 9. maj 1918.

Fotografiet er taget foran KFUMs bygning i Hillerød. Den lå, hvor Gallerierne nu ligger.

Det har været et år, hvor der er sket meget for kredsen. Egen fane, eget orkester og tæller man efter på fotografiet, så kan man tælle 54 personer. Det er lykkedes at få sat navne på 22.

Måske kan nogle af avisens læsere genkende deres far, bedstefar eller oldefar på fotografiet og derved hjælpe med at sætte navne på flere. Oplysninger kan gives Ivar Berg-Sørensen på mobil 51 36 38 31 eller ivarbsorensen@gmail.com.

Publiceret 17 May 2018 14:00

SENESTE TV