Bente Claudi overtager Dorte Meldgaards plads i byrådet, når den tidligere borgmester flytter til berlin. Arkivfoto: Presse

Bente Claudi overtager Dorte Meldgaards plads i byrådet, når den tidligere borgmester flytter til berlin. Arkivfoto: Presse

Byrådets nyeste medlem:

“Man skal holde, hvad man lover”

Bente Claudi overtager Dorte Meld- gaards plads i byrådet

Af
Martin Warming

Martin Warming

Selv om Bente Claudi er det nyeste medlem af byrådet i Hillerød, er det absolut ikke nyt for hende at skulle arbejde med lokalpolitik.

Bente Claudi afløser Dorte Meldgaard i byrådet, da den tidligere konservative borgmester har valgt at rykke teltpælene op og flytte til Berlin, hvor hun har fået arbejde.

Fik du læst: Liv på Torvet: Torvehandlen er genskabt

Bente Claudi blev valgt ind i byrådet ved kommunalvalget i 1997. Her sad hun helt frem til kommunalvalget sidste år, hvor hun ikke opnåede genvalg. Men nu er hun altså på vej ind igen.

“Jeg er oprigtig ked af, at Dorte nu forlader byrådet. Som borgmester stod hun som eksponent for det gode og respektfulde samarbejde i hele byrådet – og sammen fik vi sat gode, konservative aftryk på en lang række områder,” fortæller hun til Hillerød Posten.

Bente Claudi har tre mærkesager, som hun glæder sig til at forfølge – de er ikke nye, men en videreførelse af det arbejde, hun altid har stået for. Og faktisk også en videreførelse af de løfter, hun gav vælgerne inden sidste valg.

Ældre er ikke en byrde

Bente Claudi har tidligere været formand for Seniorudvalget. Og det ærgrer hende, at udvalget nu er blevet nedlagt.

“Byrådet har nedlagt Seniorudvalget og har dermed fjernet det direkte fokus på ældreområdet. Jeg vil arbejde for, at byrådet bevarer fokus på de ældres vilkår - der er fortsat rigtigt meget, der skal gøres,” siger Bente Claudi, der har en tæt kontakt med Hillerøds seniorer gennem sit frivillige arbejde., og tilføjer:

”Der er en tendens til at se seniorer som en byrde – tænk bare på ordet 'ældrebyrden'. Lige nu er fokus i byrådet på at skaffe flere skatteborgere til byen, og derfor opføres nu mange boliger, der skal være attraktive for den gruppe. For enhver pris synes det at være. Men seniorer, der har skabt Hillerød, er ikke en byrde. De er en værdifuld ressource, der skal værnes om,” siger Bente Claudi, der har været medlem af Det Konservative Folkeparti i over 26 år.

En anden af hendes mærkesager er byudviklingen, som hun synes, er gået for vidt.

“Nybyggeriet i bykernen har taget overhånd og efterladt store udfordringer for infrastrukturen. De trafikale udfordringer kan ikke andet end vokse. Vi skal have fokus på at bevare byens historie ved at værne om huse og særlige boligområder, bevare de grønne områder og udvide 'bymidten' ved for eksempel at gøre et større område bilfrit,” siger Bente Claudi.

Derudover vil Bente Claudi arbejde for flere boligområder med lavt 'klynge'- og rækkehusbyggeri, hvor der skabes rammer for integrerede boligformer.

“Vi skal værne om de gamle parcel-villa-huskvarterer, som er en væsentlig del af byens historie, og så vil jeg arbejde for, at vi sætter en proces i gang, hvor borgerne inddrages i de konkrete beslutninger om byen. Den skal tilrettelægges, som man for eksempel gjorde i forbindelse med arbejdet med Kongernes Nordsjælland,” tilføjer hun.

”Holde hvad man lover”

Bente Claudis kolleger i byrådet kan lige så godt forberede sig på, at hun vil holde dem op på nogle af de ting, de lovede op til kommunalvalget sidste år.

For Bente Claudi handler det om, at politikere hele tiden har fokus på at være troværdige i ord og handlinger.

”Politikerlede er skabt af politikeres manglende respekt for vælgerne, som lovede guld og grønne skove i valgkampen. Og det, man lover imellem valgkampene, er det, man som politiker skal bedømmes på,” siger Bente Claudi og fortsætter:

“Man skal holde, hvad man lover. Det gamle byråd tog en række beslutninger, som skal følges helt til dørs: Hvad sker der for eksempel med den gratis parkering i en time – der er ikke sket noget endnu. Under kommunalvalget blev der også talt om en analyse af besparelsesmuligheder i administrationen – hvad sker der i den sag?,” spørger Bente Claudi.

“Et særligt problem er, at man først vedtager, at nybyggerier kan ske med for eksempel op til to etagers højde – hvorefter man giver investorer dispensationer for de regler, man selv har sat op. Hvordan skal vi som borgere nogen sinde tro på beslutninger i byrådet, hvis de bare laves om fra tid til anden?,” lyder det fra Claudi.

Den konservative byrådsgruppe blev reduceret til et enkelt medlem ved kommunalvalget sidste år, men det ændrer ikke ved, at Bente Claudi fortsat vil arbejde på at af få sat et konservativt aftryk på så mange byrådsbeslutninger som muligt.

“Det er en konservativ mærkesag, at ”stemmerne skal arbejde” for at skabe gode løsninger. Her gælder det både de stemmer, der bliver afgivet ved valget og ikke mindst alle de, der efterlever de konservative værdier i hverdagen. Og de konservative stemmer her i Hillerød arbejder fortsat for netop det, som de hele tiden har gjort”, fortæller Bente Claudi.

“Jeg er helt klar over, at den konservative byrådsgruppe er meget lille og i nogen grad sat uden for indflydelse. Men det ændrer ikke ved, at jeg fortsat vil kæmpe for, at borgerne bliver hørt - og deres synspunkter tages seriøst,” slutter Bente Claudi.

Bente Claudi er uddannet folkeskolelærer, og hun har undervist i 34 år. Hun stoppede som lærer i 1998, da hun trådte ind i byrådet.

Publiceret 15 May 2018 07:00