Der skal bygges boliger her på grusparkeringspladsen bag Hillerød Bibliotek. Nu skal politikerne sætte lokalplansarbejdet i gang. Arkivfoto: Mette Dolmer Thygesen

Der skal bygges boliger her på grusparkeringspladsen bag Hillerød Bibliotek. Nu skal politikerne sætte lokalplansarbejdet i gang. Arkivfoto: Mette Dolmer Thygesen

Byggeri på gratis p-plads rykker et skridt nærmere

Ny lokalplan kan sætte boligbyggeri i gang på Åmosevej bag biblioteket i Hillerød. Dermed tages endnu et skridt mod at lukke den gratis grusparkeringsplads

Snart skal der skyde nye boliger op på den gratis grusparkeringsplads bag biblioteket i Hillerød.

I hvert fald skal politikerne i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget på deres møde i dag, 9. maj, tage stilling til, om en ny lokalplan for nye etageboliger på grunden på Åmosevej skal sendes i høring hos borgerne i otte uger.

Politikerne i byrådet besluttede tilbage i marts 2017 at sælge grusparkeringspladsen på Åmosevej til KAB, og samme måned blev det besluttet i Økonomiudvalget at sætte arbejdet med en ny lokalplan for etageboligbyggeriet i gang.

Fik du læst: Første spadestik til nye vejkryds i Favrholm

Lokalplanen giver mulighed for at bygge boliger i tre og fire etager på grunden. Lokalplanen fastsætter ikke præcist hvor mange boliger, der kan bygges, men det forventes, at der opføres ca. 74 boliger på gennemsnit 110 kvadratmeter.

Det er Frederiksborg Boligselskab, som bliver bygherre på projektet, oplyser projektleder i KAB Meike Bille Keller.

Oprindeligt var det meningen, at boligerne skulle være de såkaldte Almen+-boliger, hvor beboerne selv står for at slå græs, feje, rydde sne med videre, oplyser dagsordenen til mødet.

Udover grusparkeringspladsen skal boligerne bygges på to grunde, hvor der tidligere har været værksted, og en del af Hillerød Forsynings areal nord-øst for grusparkeringen.

Uden regnvandsopsamling

Der er også planer om, at boligerne kan opføres uden, at der etableres anlæg til opsamling af regnvand, sådan som kommunen ellers har gjort det lovpligtigt på nybyggeri. Det skyldes, at der er en stor underjordisk bassinkapacitet på grunden, og det giver gode muligheder for for eksempel vandkunst, samtidig med at området beskyttes mod oversvømmelse.

Ifølge sagsfremstillingen har lokalplanen været i forhøring hos naboerne i juni sidste år. Her har naboerne ifølge forvaltningen været generelt positive. Kun en enkelt nabo er bekymret for skyggevirkninger af byggeriet.

Hvis udvalget nikker ja - sendes lokalplanforslaget i høring i otte uger fra 4. juni til 30. juli 2018. Der holdes borgermøde i høringsperioden. Lokalplanen vedtages først, efter lokalplan har været i offentlig høring, og byrådet har behandlet eventuelle høringssvar.

Der skal bygges omkring 74 almene boliger på cirka 110 kvadratmeter på grunden. Illustration: Tegnestuen Vandkunsten

Der skal bygges omkring 74 almene boliger på cirka 110 kvadratmeter på grunden. Illustration: Tegnestuen Vandkunsten

Ingen gratis parkering

Rigtig mange mennesker, som arbejder eller handler i Hillerød, parkerer på den gratis parkeringsplads. Men der er endnu ikke fundet nogen løsning på, hvor de nu skal stille bilen.

Partierne bag budgetforliget i efteråret har nikket ja til, at det vil koste kommunen 2,6 millioner kroner årligt at forbedre parkeringsforholdene i byen. Beløbet svarer til, hvad det vil koste at indføre en times gratis parkering på de kommunale parkeringspladser i Hillerød bymidte. Det er cirka en tredjedel af p-pladser, som er kommunale. Men pengene kan også blive brugt på andre parkeringstiltag - for eksempel en ny, gratis p-plads, men det er der endnu ikke truffet nogen beslutning om.

Hvor skal p-plads placeres?

Politikerne i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget valgte på deres møde 7. marts at udsætte en sag om, hvor nogle nye gratis parkeringspladser kan placeres i den vestlige del af Hillerød midtby. De afventer en udmelding fra Hillerød ByForum, som arbejder med, hvordan parkeringen i bymidten kan forbedres.

Ifølge Erik Helmer Pedersen fra Hillerød Byforum har arbejdsgruppen, som er nedsat af Hillerød Byforum, afleveret et referat, som skal til behandling i Hillerød Byforums bestyrelse samt til politisk behandling i Økonomiudvalget og byråd i juni måned.

Hvad Hillerød Byforum foreslår, vil derfor komme frem i juni.

Illustration: Tegnestuen Vandkunsten

Illustration: Tegnestuen Vandkunsten

Publiceret 09 May 2018 11:30