Besøget på Hillerødholmskolen er en del af besøgsordningen Book en ekspert, der er skabt af Danmarks teknologiske alliance Engineer the future.

Besøget på Hillerødholmskolen er en del af besøgsordningen Book en ekspert, der er skabt af Danmarks teknologiske alliance Engineer the future.

“Jeg synes, det er vildt sejt at bygge huse”

4.b på Hillerødholmskolen fik forleden besøg af en civilingeniør i et forsøg på at vække flere unges interesse for det naturvidenskabelige felt

Natur-Teknik-lokalet på Hillerødsholmskolen summede af glade og engagerede elever, da 4.b forleden fik fint besøg af civilingeniør Jeanette Brender Clemensen fra den rådgivende ingeniørvirksomhed MOE.

Eleverne blev undervist i ingeniørernes arbejdsmetode kaldet engineering, der går ud på at arbejde problemløsende med konkrete udfordringer. Efterfølgende fik eleverne selv mulighed for at benytte engineering-metoden, da de i grupper skulle skabe stabile bygningskonstruktioner ved hjælp af spillekort.

Læs også: Johan, Frida, Frederik, Ronja og Laura er de nye hillerødmestre i markedsføring

Og der var mange gode bud på, hvordan man kan bygge stabilt i højden - for eksempel ved at konstruere trekanter, firkanter og sågar lodrette mure ved hjælp af spillekortene.

”Jeg synes, at det er vildt sejt at bygge huse. Jeg kan godt lide at tegne, og jeg kunne måske godt tænke mig at arbejde som ingeniør eller arkitekt, når jeg bliver stor,” lød det efterfølgende fra Caroline fra 4.b

Sammen med klassekammeraterne Emilie og Laura havde hun bygget et flot korthus på fire etager, der kunne modstå 'blæsten', da eleverne sammen pustede til de mange fine korthuskonstruktioner for at teste deres modstandsevne.

Eleverne lærte også, at det kan betale sig at samarbejde.

“I begyndelsen var det rigtig svært, men da vi arbejdede sammen, gik det meget lettere,” sagde Caroline.

“Det er sjovt, hyggeligt og ret sejt og en rigtig fed måde at arbejde sammen på,” supplerede Leo, Theodor og Mohammed, der alle var meget ihærdige i deres korthusbyggeri.

Engagere og motivere

Besøget er en del af besøgsordningen Book en ekspert, der er skabt af Danmarks teknologiske alliance Engineer the future. Igennem besøgsordningen inviteres teknologiske eksperter indenfor på landets grundskoler for at engagere og motivere eleverne til at arbejde med naturvidenskabelige problemstillinger.

Klassens natur-teknik-lærer Maria Zernickov-Appel, der tog initiativ til besøget, fortæller, at det er vigtigt at anskueliggøre, hvordan naturfag kan bruges helt konkret.

Fik du læst: Se navnene: Disse bands skal være med til at gøre Skævinge endnu skønnere

”Det bedste ved sådan et besøg er, at det skærper opmærksomheden hos eleverne og øger deres nysgerrighed. Jeg kunne måske godt have lært eleverne nogle af de ting, som Jeanette underviste i, men det skaber en helt anden dynamik, når der kommer en ekspert udefra ind i klasserummet og fortæller om, hvad hun arbejder med til dagligt. Det bliver virkelighedsnært og konkret, og så besvarer det på en meget motiverende måde elevernes spørgsmål om, hvad de skal bruge naturfag til i den virkelige verden”, siger Maria Zernickov-Appel.

“Det bedste ved sådan et besøg er, at det skærper opmærksomheden hos eleverne og øger deres nysgerrighed”, fortæller klassens natur-teknik-lærer Maria Zernickov-Appel.

“Det bedste ved sådan et besøg er, at det skærper opmærksomheden hos eleverne og øger deres nysgerrighed”, fortæller klassens natur-teknik-lærer Maria Zernickov-Appel.

Stor mangel

Beregninger fra Engineer the future viser, at Danmark allerede i 2025 kommer til at mangle 10.000 kandidater inden for naturvidenskab, teknologi og IT, og håbet er derfor, at ekspertbesøgene kan være med til at vække flere unges interesse for det naturvidenskabelige felt.

Engineering i skolen er fondsstøttet af AP Møller Fonden, Villum Fonden, Industriens Fond og Lundbeckfonden, og ekspertbesøgene er således gratis for de enkelte skoler at deltage i.

mw

Publiceret 08 April 2018 07:00

SENESTE TV