På Vibekevej 11 ligger et tidligere kaffebrænderi, som blev bygget omkring 1919 af købmand Valdemar Jensen. Foto: Museum Nordsjælland

På Vibekevej 11 ligger et tidligere kaffebrænderi, som blev bygget omkring 1919 af købmand Valdemar Jensen. Foto: Museum Nordsjælland

Museum:

Derfor bør bygninger på Vibekevej bevares

Museumsinspektør skriver om, hvorfor de nedrivningstrude huse på Vibekevej er så vigtige historisk

I forbindelse med den verserende diskussion om nybyggeri i området omkring Vibekevej og Søndre Jernbanevej, har Kristoffer Schmidt, som er museumsinspektør og ph.d., på vegne af Museum Nordsjælland skrevet denne historiske artikel om området til Hillerød Posten:

Et forretningseventyr på Vibekevej

Hillerødborgere eller besøgende, der fra stationen går ad smutvejen Vibekevej ned til centrum, har måske lagt mærke til en lidt tilbagetrukket lille gul bygning på venstre side af vejen. Adressen på det lille hus er Vibekevej 11.

Det blev bygget omkring 1919 af købmand Valdemar Jensen. I dag fungerer bygningen som en mindre kontorbygning, hvilket ligger langt fra dens oprindelige funktion. I 1920 fungerede bygningen nemlig som kaffebrænderi for Valdemar Jensens store engrosvirksomhed. Brændingen foregik enten ved gas eller elektricitet.

Hvorfor så lægge et kaffebrænderi her? Svaret finder man, hvis man går til venstre ad Vibekevejs afstikker til Søndre Jernbanevej. Her ender man i baggården til Søndre Jernbanevej 25, hvor der findes flere lagerbygninger samt en pudsig garagebygning.

Ældre hillerødborgere vil formentlig associere nogle af bygningerne med Nordsjællands Cykellager. Bygningernes oprindelige funktion var dog en helt anden. Flere af dem opførte Valdemar Jensen, som fra baggården drev en anseelig handelsvirksomhed.

På bygningen, der i dag har noget ulæseligt skrift over indgangen, stod der oprindeligt ”VALDEMAR JENSEN KOLONIAL EN GROS”. Stueetagen i denne bygning fungerede som kontor for engroshandlen, mens første sal var et lagerrum. Bygningerne til venstre for fungerede som pakhuse for Jensens store udvalg af varer.

Læs også: Borgerne skal høres om kæmpe lejlighedsbyggeri

Valdemar Jensen var en driftig herre, og han må hurtigt have indset, at motoriserede køretøjer kunne effektivisere virksomheden. I hvert fald ansøgte han i 1924 om at få opført en garagebygning, der delvist fungerede som garage og delvist som pakhus. Garagen kom til at ligge på nabomatriklen. Dette var dog ikke et problem, da Jensen også ejede denne og jo drev sit kaffebrænderi herfra. Garagens nuværende facade med de fire garageporte stammer fra 1942, hvor Jensens to sønner havde overtaget virksomheden. Det er således ikke den oprindelige facade, vi ser i dag. Facaden fra 1940'erne afslører dog, at Jensen-familien i en længere årrække formåede at drive en rentabel engrosvirksomhed.

Hvad så med Jensen og hans familie? De boede skam tæt på firmaet. Ikke på Søndre Jernbanevej 25, men i nabobygningen til Vibekevej 11 – dvs. Vibekevej 9. Her opførte Jensen mellem 1930 og 1931 den markante herskabsvilla, som ligger på adressen i dag.

Villaen er tegnet af arkitekt og tømrermester N. P. Nielsen, som ligeledes har tegnet Københavns Hovedbiblioteks hovedbygning i Krystalgade.

Da Museum Nordsjælland i 2018 blev bedt om at foretage en bevaringsvurdering af området, konstaterede museet, at villaen i sig selv har høje kultur- og arkitekturhistoriske værdier. Man anbefalede derfor, at Vibekevej 9 skulle betragtes som bevaringsværdig i sig selv.

Betragtede man Vibekevej 9 i helheden med kaffebrænderiet på Vibekevej 9 samt kontor-, garage- og lagerbygningerne på Søndre Jernbanevej 25, blev bevaringsværdien endda endnu højere.

I en by som Hillerød, der netop bryster sig af en stolt handelshistorie, er det lidt af et lykketræf, at der stadig findes et så velbevaret forretningskompleks.

Det fortæller historien om Valdemar Jensens og hans sønners forretningseventyr, men er så sandelig også et godt historisk eksempel på, hvorfor Hillerød i dag brander sig som en handelsby.

Så vidt vides findes der ikke andre så komplette handelskomplekser fra den tid i Hillerød centrum.

Man burde derfor bevare bygningerne for eftertiden, så de fysiske beviser for Hillerøds opblomstring som handelsby ikke går tabt.

Også bygningen på Vibekevej 9 er der tale om at rive ned. Her boede købmand Valdemar Jensen og hans familie. Foto: Google Maps

Også bygningen på Vibekevej 9 er der tale om at rive ned. Her boede købmand Valdemar Jensen og hans familie. Foto: Google Maps

Publiceret 06 April 2018 07:00