Den flotte, hvide bygning på Søndre Jernbanevej 25 skal renoveres og sættes i stand, hvis lokalplansforslaget gennemføres. Udvalget ønsker, at det nye lejlighedsbyggeri, som her kan ses bag ved, skal være mindre synligt ses fra krydset ved Marie Mørks Skole. Foto fra startredegørelsen

Den flotte, hvide bygning på Søndre Jernbanevej 25 skal renoveres og sættes i stand, hvis lokalplansforslaget gennemføres. Udvalget ønsker, at det nye lejlighedsbyggeri, som her kan ses bag ved, skal være mindre synligt ses fra krydset ved Marie Mørks Skole. Foto fra startredegørelsen

Borgerne skal høres om kæmpe lejlighedsbyggeri

Byplanudvalg afviser ikke forslaget om et nyt byggeri med 114 lejligheder ved Hillerød Station. Nu skal borgerne høres om sagen, inden et lokalplansforslag kan udarbejdes

Der bliver ikke arbejdet videre på et lokalplansforslag til 114 nye lejligheder på Vibekevej ved Hillerød Station, før borgere og naboer er hørt.

Det besluttede politikerne i Udvalget for Arkitektur, Byplan og Trafik på deres møde onsdag, hvor de ikke afviste planen om det foreslåede byggeri 'Hildis Have' lige ved det store lejlighedskompleks 'The Hill' - men heller ikke vil gå videre med planerne, før der har været afholdt et dialogmøde.

Fik du læst: Disse navne skal være med til at gøre Skævinge skønnere

Planerne om det 9.250 kvadratmeter store byggeri har været præsenteret i lokalpressen og havde inden mødet skabt stor debat blandt borgere, som blandt andet mener, de gamle bygninger i området skal bevares.

Udvalgsformand Dan Riise (Venstre) glæder sig over, at folk reagerer:

“Det er super dejligt med så meget debat, og det er hele ideen med at bringe forslagene på bane på den her måde, inden der udarbejdes et lokalplansforslag. Så får vi folk ud af busken, inden vi går i gang med en lokalplan, og hører hvad naboer og andre interesserede mener”.

Intet afgjort endnu

Inden årsskiftet var det lokalplanforslagene, der kom til politisk behandling, men nu er der altså en ekstra høring, inden forvaltningen går i gang med lokalplanerne. Her kan alle byde ind med kommentarer til bygningernes højde, drøjde, tilpasning i området - og de omkringliggende bygningers bevaringsværdi diskuteres. Og det glæder Dan Riise sig over:

“Nu sender vi planen her i forhøring, og jeg lover, at der ikke bliver arbejdet videre med noget som helst, inden naboer, borgere og andre interesserede kan komme og kommentere på planerne til et dialogmøde. Så intet er afgjort endnu: Det hele kan stoppes, eller vi kan køre videre med planerne, som de er. Men at udvalget sender planen i forhøring er selvfølgelig en indikation af, at vi ikke synes, planen er så skidt endda,” siger han, men understreger, at planen sedes videre med en række opmærksomhedspunkter i forhold til de toprindelige forslag

“Og det er alt det, folk interesserer sig for,” siger han.

Det gælder blandt andet, at behovet for parkeringspladser skal vurderes, og at der skal arbejdes videre med materialevalget, tætheden af og højden på byggeriet, som ikke skal være højere end 'The Hill'.

Vibekevej 11 var engang et kaffebrænderi, og Museum Nordsjælland kaldet det ’kulturhistorie’ og advarer mod nedrivning. Foto: Museum Nordsjælland

Vibekevej 11 var engang et kaffebrænderi, og Museum Nordsjælland kaldet det ’kulturhistorie’ og advarer mod nedrivning. Foto: Museum Nordsjælland

Bevaringsværdig ejendom renoveres

Ejendommen på Sdr. Jernbanevej 25 skal desuden erklæres bevaringsværdig i lokalplanen. Det fremgår da også af bygherrens startredegørelse, at ejendommen skal bevares og renoveres med Nordisk Svanemærke.

Dan Riise lægger selv ikke skjul på, at han synes, det er et spændende projekt:

“Det er et anderledes byggeri, som ligger godt placeret mellem centrum og stationen. Hvis ikke vi har mange boliger der - så kan jeg ikke få øje på hvor. Den højeste bygning bliver to en halv meter lavere end 'The Hill' - det er værd at hæfte sig ved. Det kommer ikke til at rage op over det, der ligger der nu. Samtidig får vi lavet Vibekevej om til en sivegade, så der vil blive mere trygt at færdes,” siger han, men mener samtidig, at det er problematisk, hvordan byggeriet vil se ud fra krydset ved Marie Mørks Skole.

“Der har vi den gamle, flotte, hvide bygning, hvor byggeriet bliver for tydeligt bagved. Der skal vi finde en anden måde at bygge det på - ændre på vinklerne eller skyde byggeriet, så det ikke bliver så tydeligt, når man færdes der. Det flotte, hvide hus bliver moderniseret, og så passer det ikke sammen. Så det skal ikke være lige så dramatisk at se på lige bag ved”.

Også bygningen på Vibekevej 9 er i fare for at blive revet ned. Foto: Google Maps

Også bygningen på Vibekevej 9 er i fare for at blive revet ned. Foto: Google Maps

Rive ned

Hvor Søndre Jernbanevej 25 skal renoveres, er det til gengæld bygherrens ønske at rive bygningerne på Vibekevej 7, 7a, 9 og 11 ned. Bygningerne har en bevaringsværdi på 4, hvilket vil sige, at de ikke er bevaringsværdige, men at der skal foretages en konkret vurdering af deres bevaringsværdi i forbindelse med byggesagsbehandling og lokalplanlægning. Museum Nordsjælland advarer i startredegørelsen mod at rive bygningerne på Vibekevej 9 og 11 ned:

“Vi har her at gøre med et ganske unikt kulturhistorisk miljø fra 1920'ernes Hillerød, som kommunen burde bevare for eftertiden,” citeres de for i startredegørelsen.

På Vibekevej 9 ligger en markant herskabsvilla opført mellem 1930 og 1931. Den er tegnet af arkitekt og tømrermester N. P. Nielsen. På Vibekevej 11 ligger et mindre murstenshus i klassicistisk stil opført mellem 1919 og 1920. Det har tidligere fungeret som kaffebrænderi.

Ifølge sagsfremstillingen kan projektet ikke gennemføres, hvis Vibekevej 9 og 11 skal bevares - og forvaltningen vurderer, at “betydningen af disse bygninger ikke bør prioriteres fremfor yderligere omdannelse”. Ifølge forvaltningen “lider” bygningerne langs Vibekevej allerede “af den omdannelse der er i gang ved det opførte boligbyggeri, The Hill,” skriver de i sagsfremstillingen.

Bygherre ønsker at renovere og istandsætte bygningen på Søndre Jernbanevej 25. Foto: Google Maps

Bygherre ønsker at renovere og istandsætte bygningen på Søndre Jernbanevej 25. Foto: Google Maps

Diskussion

Udvalgsformand Dan Riise vil nu høre borgerne, hvad de mener:

“Nu lægger vi op til en diskussion med hinanden og med byen om det her byggeri,” siger han og påpeger, at alle partier i byrådet stemte kommuneplanen igennem i december, og her anføres det, at bygninger med bevaringskategori 4 kan diskuteres, hvor kategori 1, 2 og 3 er bevaringsværdige.

Der er endnu ikke sat en dato for det kommende borgermøde, da beslutningen først skal igennem Økonomiudvalget og byrådet.

Publiceret 05 April 2018 11:00