Det nye byggeri set fra krydset ved Milnersvej/Søndre Jernbanevej. Foto fra startredegørelsen

Det nye byggeri set fra krydset ved Milnersvej/Søndre Jernbanevej. Foto fra startredegørelsen

Bygherre ønsker endnu et kæmpe byggeri ved stationen

RG2 Ejendomme og PKA Pension ønsker at opføre yderligere 114 lejligheder ved Vibekevej og Sdr. Jernbanevej. Politikerne skal onsdag beslutte, om der skal udarbejdes et lokalplansforslag. Bygherren har også kig på området omkring det gamle posthus

Der er delte meninger om lejlighedsbyggeriet med de svanemærkede lejligheder i 'The Hill' over for Hillerød Station. Nu ønsker bygherrerne RG2 Ejendomme og PKA Pension at opføre yderligere et kæmpe lejlighedskompleks med 114 lejligheder på grunden bag ved 'The Hill'.

Det fremgår af en startredegørelse, som Udvalget for Arkitektur, Byplan og Trafik skal kigge på i morgen, onsdag 4. april.

Fik du læst: Byggeriet er i gang på hospitalsgrunden

Op til syv etager

Ifølge startredegørelsen, som kan læses på kommunens hjemmeside, og som altså er stadiet før, der eventuelt skal udføres et lokalplansforslag, ønsker bygherrerne at opføre 114 nye boliger fordelt på fem boligklynger på Søndre Jernbanevej 25, Vibekevej 11, 9, 7 og 7A. Boligklyngerne består af bygninger med varierende højde fra tre til syv etager.

Hvis politikerne beslutter, at bygherre kan gå videre med projektet, skal lokalplanen sikre, at “det nye byggeri indgår i en sammenhæng og helhed med området, samt at arkitekturen tilpasses områdets karakter i samspil med de bevaringsværdige bygninger, langs Søndre Jernbanevej,” skriver forvaltningen i sagsfremstillingen.

Det nye byggeri langs Vibekevej, set fra stationen, i forlængelse af det eksisterende netop opførte byggeri, The Hill, etape 2. Foto fra startredegørelsen

Det nye byggeri langs Vibekevej, set fra stationen, i forlængelse af det eksisterende netop opførte byggeri, The Hill, etape 2. Foto fra startredegørelsen

Nyt bykvarter

Byggeriet betyder, at området “fortættes væsentligt,” skriver forvaltningen, og lokalplanen skal derfor sikre, at den nye bebyggelse placeres hensigtmæssigt i forhold til skyggegener og muligheden for opholdsarealer.

Bygherrerne ønsker at skabe et “sammenhængende bykvarter” ved opførelsen af de nye lejlighed lige ved siden af The Hill, etape 1, med 42 lejligheder på hjørnet af Søndre Jernbanevej samt The Hill, etape 2, med 20 lejligheder ved Vibekevej.

Byggeriet, som bygherrerne har døbt 'Hildis Have' får et etageareal på 9.250 kvadratmeter og en parkeringsplads per 100-150 kvadratmeter. Det vil sige cirka 60 parkeringspladser. Opholdsarealer er planlagt til at udgøre 2.360 kvadratmeter.

Boligerne bliver mellem 65 og 85 kvadratmeter store - og enkelte bliver op til godt 100 kvadratmeter.

Det nye byggeri set fra Vibekevej, med kig op til stationen forenden af vejen. Foto fra startredegørelsen

Det nye byggeri set fra Vibekevej, med kig op til stationen forenden af vejen. Foto fra startredegørelsen

Seniorbofællesskab

“Visionen er, at boligerne kan indrettes til bofælleskaber, hvor man både har sin egen bolig og større fællesfaciliteter som f.eks. ville egne sig godt til seniorbofællesskaber. For at give beboerne mulighed for at afholde arrangementer, etableres et større fælleshus centralt i bebyggelsen, og en af boligklyngerne er udpeget til at rumme et seniorbofællesskab med i alt ca. 23 boliger,” står der i startredegørelsen.

Force4 Architects er arkitekter på opgaven, RG2 ejendomme opfører byggeriet, og PKA Pension bliver ejer af bygningerne, når byggeriet er færdigt.

Svanemærket byggeri

Ligesom også lejlighederne i The Hill er komplekset planlagt til at blive opført efter det nordiske miljømærke Svanemærket. Ejendommen på Søndre Jernbanevej 25 bevares og renoveres som den første renovering med Nordisk Svanemærke.

Det betyder, at der stilles skrappe krav til for eksempel valg af byggematerialer, for eksempel er det træ, der er anvendt i boligerne, lovligt fældet og fra bæredygtigt forvaltede skove, oplyser startredegørelsen.

Bygninger rives ned?

Ifølge startredegørelsen er det en forudsætning for, at “projektet kan realiseres, at Vibekevej 9 og 11 nedrives”.

De eksisterende bygninger langs Vibekevej “lider allerede af den omdannelse, der er i gang, ved det opførte boligbyggeri, The Hill, etape 1 og 2,” vurderer forvaltningen i sagsfremstillingen. Men vurderer alligevel, at de omtalte bevaringsværdige bygninger kan nedrives “i forhold til at skabe et samlet udtryk for Vibekevej, ud fra en samlet helhedsvurdering af området, i forhold til bevaringsinteresser, byomdannelse, stationsnærhed og fortætningstrategi”.

Bygninger med bevaringskategori 1-3 er udpeget som bevaringsværdige. Lokalplanområdet er omgivet af bygninger med en bevaringsværdi 4 eller lavere, oplyser forvaltningen. Men ingen af de nævnte bygninger, som projektet omfatter, er udpeget som bevaringsværdige.

“Bør bevares”

Museum Nordsjælland fremhæver ifølge sagsfremstillingen hovedbygningen på Søndre Jernbanevej 25 som den mest interessante bygning i området.

“Museum Nordsjælland vurderer dog, at der er tale om et særligt kulturhistorisk miljø, når man vurderer Søndre Jernbanevej 25 ud fra en større helhed, hvor også Vibekevej 9 og 11 indgår, og mener disse bør bevares,” skriver forvaltningen.

Ifølge sagsfremstillingen er der desuden mere byggeri på vej i området:

“Det forventes i øvrigt, at der også vil komme ønske fra de pågældende ejere om omdannelse af henholdsvis den tidligere TDC ejendom, Sdr. Jernbanevej 11-13, og af posthuset,” står der i sagsfremstillingen.

Forvaltningen anbefaler udvalget at gå videre med arbejdet med at lave et lokalplansforslag.

Forudsætninger

Dog under en række forudsætninger, blandt andet at behovet for parkeringspladser revurderes, at det sikres i lokalplanen, at det nye byggeri nedtrappes således, at det ikke bliver højere end The Hill, og at højden på bygningerne vurderes i forhold til det eksisterende område. Og at Sdr. Jernbanevej 25 (hovedbygningen) bliver erklæret bevaringsværdig i lokalplanen. Bygningen “indgår i den række af bygninger langs Søndre Jernbanevej, som er erklæret bevaringsværdige i lokalplan 379, og bygningen har en særlig karakter og betydning for krydset ved Milnersvej og Søndre Jernbanevej,” skriver forvaltningen.

Dialogmøde

Hvis politikerne vælger, at bygherren kan gå videre med arbejdet, skal der holdes et dialogmøde omkring projektet, hvor højde, volumen, tilpasning og bevaringsværdier kan diskuteres på et offentlig møde. Derudover bliver der holdt et borgermøde i høringsperioden. Lokalplansforslaget skal senere behandles og besluttes af Byrådet.

Publiceret 04 April 2018 09:00