Forældre uden for disktriktet får lov at få yngre søskende ind på byskolen - også selvom der kan komme pakacitetsproblemer. Arkivfoto

Forældre uden for disktriktet får lov at få yngre søskende ind på byskolen - også selvom der kan komme pakacitetsproblemer. Arkivfoto

Byråd vil arbejde på at give søskendegaranti

Politikerne var enige om at oprette ekstra børnehaveklasse på byskolen, hvor de kan komme til at mangle lokaler i fremtiden. Nu skal der kigges på forældrenes ret til at få søskende optaget på samme skole

Hvis lille Noah startede på Frederiksborg Byskole for to år siden, og lillesøster Ida nu er klar til børnehaveklassen - skal hun så tilbydes en plads, selvom forældrene ikke bor i skoledistriktet, og skolen knap nok har lokaler til en børnehaveklasse mere?

Det har været et tilbagevendende dilemma i byskolens distrikt, hvor flere forældre ønsker plads på skolen end der efterhånden er rum til.

Hillerød Byråd gav i onsdags på deres månedlige møde byskolen lov til at oprette tre børnehaveklasser efter sommerferien, selvom der i distriktet kun bor børn nok til at oprette to klasser. Der er 46 børn indskrevet til skolestart, hvilket udløser to klasser. Men derudover har forældre til 12 børn, som ikke bor i distriktet, men som har søskende på skolen, søgt om optagelse. Og dem vil byskolen gerne give plads til, hvilket så vil give 14 eller 15 ledige pladser op til de i alt 72 pladser i tre børnehaveklasser.

Grønnevang Skole har til gengæld masser af plads til at optage ikke bare tre, men fire børnehaveklasser på deres matrikel på Jespervej. Skolens leder og bestyrelsesformanden påpeger i deres høringssvar, at de forældre, som vælger byskolen til og Grønenvang Skole fra, hovedsagligt kommer fra det gamle Kulsvierskoledistrikt. De ærgrer sig over, at den sociale opdeling forstærkes ved, at så stor en andel af distriktets elever flytter til en anden distriktsskole: Tanken bag sammenlægningen af den tidligere Skanseskole og Kulsvierskole var netop at danne grundlaget for “et skoledistrikt, hvor elever i folkets skole møder hinanden på tværs af sociale og kulturelle skel og herigennem dannes til livsduelige børn og unge, der kan møde og interagere på tværs af sociale og kulturelle skel. (...) Når den sociale opdeling forstærkes på bekostning af eleverne på Grønnevang Skole, udhules grundlaget for at skabe lige skolevilkår for alle børn i Hillerød Kommune,” skriver de.

Lytter til forældre

Men en gruppe forældre, som har børn på byskolen, og nu søger om optagelse af endnu et barn, har opfordret politikerne til at indføre søskendegaranti, blandt andet i et læserbrev her i Hillerød Posten.

“Hvis ikke søskendegarantien sikres nu og i fremtiden, bliver det uoverskueligt for hver enkelt familie at skulle aflevere og hente to steder (og evt. et tredje sted, hvis der fortsat går en lillesøster/-bror i en institution),” lød det blandt andet fra forældrene.

Og det valgte et enigt byråd at lytte til på mødet onsdag - også selvom det ikke er en del af styrelsesvedtægterne. Børneudvalget var imødekommende over for forældrenes ønske, fortalte formand Peter Frederiksen (Venstre) på mødet:

“Der er et ønske fra forældrene om at få børn ind på samme skole, og det er fornuftigt og praktisk i forhold til at få en hverdag til at hænge sammen for børnefamilier”.

Socialdemokratiet mener også, det er vigtigt, at forældre føler sig trygge, når de træffer beslutning om skolevalg, sagde Vivi Wøldike:

“Vi ved, det betyder meget med børn på samme skole, og vi gør, hvad vi kan for at søskende kommer på samme skole. Vi har ikke garantien, men vi gør alt, hvad vi kan for at opfylde ønskerne. Men kapaciteten er presset i nogle distrikter fremover, fordi Hillerød er en kommune i vækst, og flere flytter hertil - og det giver i særdeleshed en udfordring på byskolen, hvor de er ved at løbe tør for klasselokaler”.

Jørgen Suhr fra Radikale Venstre påpegede, at det grundlæggende er en god historie, når forældre vælger en folkeskole til, sagde han:

“Det skal vi huske, og vi skal gøre meget for, at forældrene bliver ved med at vælge folkeskolen til. Det er svært at give søskendegaranti på grund af udfordringerne med kapaciteten, men vi må kigge på, hvad der skal til for at vi kan give garantien og imødekomme forældrenes ønsker. Det skal vi nu arbejde os ind på,” sagde han.

Også SF's Rikke Macholm glædede sig over at det lykkes at oprette en ekstra klasse på byskolen:

“Vi synes, vi burde lave som regel, at alle søskendebørn bliver optaget på den skole, som deres søskende går på. Jeg ved godt, det giver kapacitetsmæssige udfordringer. Men vi må kigge på, hvor skoledistrikterne går, så det bliver mere sandsynligt, at børn kan rummes, og vi må kigge på skoleudbygninger. For at opfylde forældrenes ønsker giver højere forældretrivsel og dermed også højere trivsel for børnene”.

Udvalget har dog påpeget over for forældrene, at det ikke er sikkert, det samme sker næste år. Så forældre, hvis børn starter på byskolen i år, er ikke som udgangspunkt garanteret, at yngre søskende kan få plads, sagde Peter Frederiksen, og Jørgen Suhr uddybede:

“Vi har ikke lovet forældrene, at vi opretter en ekstra klasse igen næste år - men vi har heller ikke lovet det modsatte. Vi har ikke afskrevet muligheden for at oprette tre børnehaveklasser i det efterfølgende skoleår, selvom det giver kapacitetsproblemer”.

Nu skal der tages en drøftelse omkring styrelsesvedtægterne - særligt med hensyn til skoledistrikterne og optagelse af søskende, sagde Peter Frederiksen:

“Det er en temmelig stor øvelse, der skal på plads. Så vi kan ikke love, at vedtægterne er vedtaget, så de har effekt på skoleoptaget næste år” og fortsatte:

“Vi skal sikre og understøtte det fælles skolevæsen, så skolerne hver for sig markerer sig, så godt de kan. Mange steder betyder en lokal skole meget, og at børnene går i skole tæt på deres bolig og går i skole sammen med dem, de har gået i børnehave med”.

Publiceret 25 March 2018 08:00