Der skal flere parkeringspladser til bykernen i Hillerød - men hvor? Arkivfoto: Jens Berg Thomsen

Der skal flere parkeringspladser til bykernen i Hillerød - men hvor? Arkivfoto: Jens Berg Thomsen

Udvalg udskyder jagten på nye parkeringspladser

Udvalg afventer forslag fra Hillerød Byforum, inden der tages stilling til, hvor en ny parkeringsplads kunne placeres i den vestlige del af Hillerød by

Af
Jens Berg Thomsen

Mette Dolmer Thygesen

Udvalget for Arkitektur, Byplan og Trafik har valgt at slå bak på en sag, der var på dagsordenen forleden om, hvor fremtidige parkeringspladser i nærheden af Hillerøds bykerne kan ligge. For også Hillerød Byforum er ved at arbejde med forslag, og derfor vælger det politiske udvalg lige at se tiden an og høre, hvad forumet foreslår.

“Vi ville gerne høre, hvad de har at sige først,” siger udvalgsformand Dan Riise (V). På forhånd havde forvaltningen peget på en række forskellige steder, hvor der kan komme flere parkeringspladser for at betjene midten af byen. Et af forslagene er dyrskuepladsen ved Åmosevej/Fredensvej, mens et af de mere centrale steder er den nuværende parkeringsplads mellem Fisketorvet og Posen, som så muligvis kunne udbygges til også at have underjordisk parkering.

“Vores sag handler om, hvad der skal til for, at byen kan blive ved med at have parkeringspladser,” siger Dan Riise, der regner med at høre fra Hillerød Byforum “inden sommerferien”.

Gratis parkering

Ifølge Dan Riise er Hillerød Byforum også ved at kigge på steder, hvor der måske kan indføres en form for gratis parkering, som der også står nævnt i budgetforliget.

I alt har forvaltningen opstillet 11 forskellige steder, hvor der muligvis kunne være plads til flere parkeringspladser.

Det er især den vestlige del af Hillerød Midtby, som forvaltningen kigger på. Forvaltningen har udført en overordnet screening for mulige arealer med udgangspunkt i en 700 meters radius fra den vestlige bymidte.

“Denne afstand er valgt, da op til 700 meter skønnes at være en mulig gåafstand fra bil til destination, skriver forvaltningen i sagsfremstillingen og uddyber med, at folk er mere villige til at gå langt, når det handler om langtidsparkering, mens de, der har et kort ærinde i byen, ikke er villige til at gå lige så langt.

Ikke let

Det har dog ikke været let for forvaltningen at finde egnede arealer, står der i sagsfremstillingen:

“Selv med en radius på 700 meter er det en udfordring at finde egnede arealer til parkeringspladser. Forvaltningen har derfor været nødt til at identificere yderligere frie arealer, der ligger længere væk end 700 meter fra vestlig bymidte, men som har en tilpas størrelse og er teknisk mulige at realisere”.

De arealer, som er nemmest at indrette til nye parkeringspladser, giver relativt få nye pladser, mens det er forbundet med væsentlige økonomiske udgifter at ændre de mest attraktive, større arealer til parkeringspladser, konkluderer forvaltningen. De muligheder, der er i spil, er også et p-areal i Frederiksgade 9-11 ved Museum Nordsjælland, p-pladsarealet ved Fredensvej 8 bag biblioteket, Bøllemosen syd for Frederiksbro med mere.

Publiceret 15 March 2018 06:30