68 procent af patienterne i akutmodtagelserne er i høj grad eller i meget høj grad tilfredse med deres besøg, mens 12 procent slet ikke eller i ringe grad er tilfredse med besøget. Arkivfoto

68 procent af patienterne i akutmodtagelserne er i høj grad eller i meget høj grad tilfredse med deres besøg, mens 12 procent slet ikke eller i ringe grad er tilfredse med besøget. Arkivfoto

Syge bliver mere tilfredse med akutmodtagelsen

Ny undersøgelse af akutmodtagelserne i Region Hovedstaden, blandt andet Nordsjællands Hospital i Hillerød

Flere oplever, at ventetiden er acceptabel, at informationen er blevet bedre og at besøget alt i alt er tilfredsstillende på Region Hovedstadens akutmodtagelser, viser ny undersøgelse, hvor 2.184 patienter i Region Hovedstaden har svaret på et spørgeskema om deres oplevelse af besøget i en akutmodtagelse eller akutklinik.
Det skriver Region Hovedstaden i en pressemeddelelse.
Region Hovedstaden har siden 2013 arbejdet med projektet 'Ventet & Velkommen', der har til formål at skabe bedre rammer og information på regionens seks akutmodtagelser, blandt andet på Nordsjællands Hospital i Hillerød.

Sms, når det er tid

Særligt når det kommer til ventetiden, oplever patienter i akutmodtagelserne forbedringer. Fra 2016 til 2017 er andelen af patienter, der oplever, at ventetiden fra ankomst til undersøgelse er acceptabel, steget fra 64 til 71 procent.
På Nordsjællands Hospital har man blandt andet indført en ordning, hvor man ikke behøver at blive og vente i venteværelset. Man får derimod en sms, når det er ved at være ens tur.
“Ventetider kan ikke undgås, for patienterne skal tilses efter behov, og alle dage er jo ikke ens. Men vi har arbejdet med, at patienterne får bedre information og løbende får en mellemtid i forhold til ventetiden”, udtaler regionrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) i en pressemeddelelse.

Plads til forbedringer

Også tilfredsheden med informationen i akutmodtagelsen er steget.
Selvom undersøgelsen viser fremgang, er der stadig plads til forbedringer. Ud af 21 spørgsmål, er der tre spørgsmål, hvor patienternes tilfredshed i Region Hovedstaden ligger under landsgennemsnittet for akutmodtagelsernes vedkommende. Det drejer sig om, hvorvidt der er ”tydelig skiltning til akutmodtagelsen”, ”ventetid fra ankomst til undersøgelse” og ”tilstrækkelig information om udviklingen i ventetid”.
Region Hovedstaden er også den eneste af de fem regioner, som ikke har nogen resultater over landsgennemsnittet. Her ligger Region Syddanmark i top med syv resultater over landsgennemsnittet.

Publiceret 19 January 2018 05:00