Der er introduktionsmøde 22. januar om arbejde med handel og ny arkitektur på Torvet. Arkivfoto

Der er introduktionsmøde 22. januar om arbejde med handel og ny arkitektur på Torvet. Arkivfoto

Ny forening skal få torvehandelen tilbage

Torvegruppen inviterer til intro-møde 22. januar i Frederiksborgcentret

Mandag 22. januar kl. 19 afholdes der i Frederiksborg Centret et introduktionsmøde om arbejdet med at genetablere torvehandel på Torvet i Hillerød.
Hillerød Byforum har nedsat en Torvegruppe, der i 2017 har arbejdet med primært to sager:
1) Formulering af et byggeprogram og principgrundlag for udarbejdelse af en helhedsplan for Torvet i Hillerød. Byggeprogrammet er godkendt i miljø- og teknikudvalget, og der nedsættes en styregruppe til at forestå den videre proces.
2) Oprettelse af en forening til varetagelse af genetableringen af torvehandel – et Torvemarked. Foreningen oprettes i henhold til Folkeoplysningsloven og der er udarbejdet oplæg til vedtægter.
På introduktionsmødet 22. januar vil der blive orienteret om det foreløbige arbejde i Torvegruppen, og der vil blive mulighed for en efterfølgende drøftelse, debat og yderligere idéudvikling.
Læs også: Forening skal genskabe torvehandlen

Deltage i arbejdet

Der vil også blive mulighed for at deltage i det videre arbejde frem til den stiftende generalforsamling som finder sted i løbet af foråret 2018, skriver Torvegruppen i en pressemeddelelse.
Alle med interesse for mere liv i Hillerød bymidte er velkomne, lyder det. jesl

Publiceret 16 January 2018 16:00