Vibeke Pagh fra Scleroseforeningen, frivilligcenterleder Anette Nielsen, Mogens Kragh fra Muskelsvindfonden og DH Hillerød, projektkoordinator Mahasiah Rasmusen og Ole Brandt Thomsen fra ADHD Foreningen var samlet for at fortælle Hillerød Posten om deres nye projekt. Foto: Mdt

Vibeke Pagh fra Scleroseforeningen, frivilligcenterleder Anette Nielsen, Mogens Kragh fra Muskelsvindfonden og DH Hillerød, projektkoordinator Mahasiah Rasmusen og Ole Brandt Thomsen fra ADHD Foreningen var samlet for at fortælle Hillerød Posten om deres nye projekt. Foto: Mdt

Nyt projekt i frivilligcentret:

"Handicappede kan da også være med"

Med et nyt mangfoldighedsprojekt forsøger Frivilligcenter Hillerød at få flere til at være frivillige, også dem der har et handicap - psykisk eller fysisk

“Det at være frivillig giver mig en god følelse af, at jeg kan blive brugt til noget. Og det at indgå i et fællesskab, hvor jeg sammen med andre kan løse nogle opgaver, giver mig rigtig meget”.
Sådan fortæller Pernille Grandjean, som sidder i kørestol, i en ny Youtube-film, som Frivilligcenter Hillerød har lavet.
Filmen handler om, hvordan Pernille, efter hun blev nødt til at stoppe med sit arbejde som pædagog af helbredsmæssige årsager, kontaktede frivilligcentret med henblik på at blive frivillig - også selvom hun kun kunne arbejde to timer om ugen.
I første omgang var centerleder Anette Nielsen skeptisk:
“Først tænkte jeg, 'kun to timer, kan det nu betale sig?', men jeg kom i tanke om, at der er ret mange opgaver, som man kan løse her i frivilligcentret. Nu har vi fået et sødt, engageret og kompetent menneske med på vores hold. Bare en time kan faktisk bidrage meget,” siger hun og kalder Pernilles deltagelse i de to timer “en berigelse”.
Med et nyt projekt vil frivilligcentret forsøge at tiltrække endnu flere frivillige - på trods af at de har fysiske eller psykiske handicap. Det handler både om at få flere foreninger til at se mulighederne i at engagere handicappede eller psykisk sårbare - og at få mennesker med handicap til at se muligheder i foreningslivet.


Fik du læst: Hillerød vil have ledsagerordning til ældre over 67 år

"Berigende"

Pernille Grandjean fortæller i videoen, at det har været berigende for hende at deltage:
“Jeg er med til at synliggøre foreningers aktiviteter, også selvom det kun er i to timer. Men jeg løser nogle opgaver, og det er rigtig rart,” siger hun i videoen.
Projektet handler om at nå foreninger og mennesker, som ikke er en del af foreningslivet i forvejen, fortæller projektkoordinator Mahasiah Rasmusen:
“Vi vil inspirere foreninger til at være mere inkluderende. Vi giver dem viden og indsigt i arbejdet med inklusion, hvilket handler om at møde mennesket og sekundært at forholde sig til handicappet”.


Nedbryde opgaver i mindre dele

Det handler om i højere grad at tænke over, hvordan de mange praktiske opgaver, der er i en forening, kan nedbrydes i lidt mindre opgaver, så flere kan være med og bidrage til at gennemføre foreningens aktiviteter.
Inspirationen giver centret gennem workshops, netværksmøder og samtaler med henholdvis interesserede foreninger og nye frivillige.
“Vi ser ofte, at foreninger rekrutterer nye frivillige blandt dem, de kender - dem der er inden for deres egen radius. Men der er en kvalitet i at spille på flere forskellige ressourcer, når vi udvider fællesskabet med nye. Og der skal nogle gange en ekstra indsats til i et travlt foreningsliv for at byde nye velkommen,” siger Anette Nielsen.
Projektet gennemføres i samarbejde med Danske Handicaporganisationer i Hillerød, og herfra synes Mogens Kragh godt om projektet:
“Det er vigtigt at bruge alle ressourcer, der er her i landet. Alle ressourcer, der går til spilde, er jo dumt.”


"Puttet væk"

Vibeke Pagh fra Scleroseforeningen glæder sig over den synlighed, projektet skaber af handicappedes ressourcer:
“Jo mere vi bliver set, og jo mere vi bliver en del af andre grupper - jo større bliver tolerancen også - og jo mere 'almindelige' bliver vi. Før blev handicappede puttet lidt væk - men jo mere synlige vi bliver, jo mere bliver vi opfattet som alle andre mennesker,” siger hun.
Det handler også om appellere til pårørende og sundhedsfagligt personale omkring personerne, siger Mahasiah Rasmusen:
“De skal arbejde for, at de nye bliver inkluderet, så de i stedet for kun at være modtagere af hjælp også får mulighed for at yde hjælp. Det kræver en ny tankegang hos flere parter”.

Stort potentiale

Også Ole Brandt Thomsen fra ADHD foreningen mener, der er et stort potentiale at inkludere flere frivillige fra udsatte grupper:
“Mange siger ' jeg kan nok ikke', men de kan være guld værd at få fat på. Vi skal søge at få mennesker ind, så de kan få en god oplevelse og opleve, at de også kan bidrage til glæde for andre. Det er grundessensen af projektet,” siger han.
Frivilligcentret har modtaget knap 300.000 kroner til projektet fra Socialministeriets PUF Pulje og Jaschafonden.
Er du interesseret i at blive frivillig, deltage som forening eller vil høre mere om projektet, så kontakt Mahasiah Rasmusen på mr@frivilligcenter-hillerod.dk eller tlf. 48 24 19 07.
Se videoen med Pernille på Hillerød Postens Facebookside.

Publiceret 13 December 2017 06:00