Flertal i byrådet giver lidt ekstra penge til de dagtilbud, hvor forældre og børn er udsatte. Modelfoto

Flertal i byrådet giver lidt ekstra penge til de dagtilbud, hvor forældre og børn er udsatte. Modelfoto

Politisk uenighed:

Hvor skal normeringerne øges mest?

Flertal i byrådet besluttede, at otte, udsatte dagtilbud får tilført ekstra ressourcer, men to byrådsmedlemmer var uenige i den beslutning

Det var ikke med Nye Borgerliges eller et af Dansk Folkepartis byrådsmedlemmers gode vilje, at udsatte institutioner får ekstra glæde af de øgede normeringer.
Sagen var forleden til behandling i byrådet, hvor Nye Borgerliges Mette Thiesen og Dansk Folkepartis Lene Kattrup stemte imod forvaltningens oplæg om, hvordan midlerne til bedre normeringer i Hillerød Kommunes dagtilbud skal fordeles.
Partierne i budgetforliget besluttede i efteråret at sætte 2,6 millioner kroner af til, at der kommer flere voksne i børnehaver og vuggestuer i 2018-2021. Forvaltningen var derefter kommet med et oplæg om, at otte dagtilbud, som er 'særligt udfordrede', får halvdelen af midlerne, mens den resterende halvdel fordeles mellem alle institutioner, fordelt efter antallet af børn.
De otte udfordrede dagtilbud er definerede ud fra kriterier om forældrenes indkomst og baggrund, og om børnene har indvandrerbaggrund eller særligt behov for sprogstimulering.
Læs også: Hillerødelever vandt landsdækkende konkurrence: "Anbragte børn er lige så meget værd"

“Et personligt ansvar”

Den fordeling stemte Nye Borgerlige imod, da partier mener, at antallet af voksne i institutionerne skal øges lige meget i alle institutioner, så der ikke tages særligt hensyn til nogen.
Mette Thiesen har tidligere uddybet sin holdning i et læserbrev her i Hillerød Posten:
“Mange af pengene er øremærket institutioner med mange indvandrerfamilier. Årsagen her er, at disse kræver mere hjælp til forældresamarbejde, tolkebistand med mere. I Nye Borgerlige mener vi, at integration er et personligt ansvar. Det er indvandrerfamiliernes eget ansvar at lære sproget, bidrage og samarbejde med institutionen om deres børn,” skrev hun og forklarede, at “børn fra ”ressourcestærke” familier kan have ligeså store udfordringer, som kræver ekstra støtte.
Men ingen andre end Lene Kattrup bakkede op om Nye Borgerliges forslag om at fordele pengene lige mellem alle institutioner.

Flere har brug for hjælp

Næstformand i Børne- og Familieudvalget Christina Høi Skovdal har tidligere forklaret Socialdemokratiets holdning i læserbrev her i Hillerød Posten:
“Alle børn får gavn af de øgede normeringer, og 50 procent af midlerne er oven i købet øremærket til de dagtilbud, som har flere børn, der har brug for en håndsrækning. Vi kan med en tidlig indsats gøre en stor forskel for de mest udsatte familier. Det giver menneskelig værdi og har betydning for alle børnene i det samme dagtilbud, men er også sundt for kommunekassen, fordi vi skal lave færre indsatser senere i barnets liv,” skrev hun og understregede, at kriteriet om indvandrerbaggrund kun er ét parameter ud af seks, som pengene gives ud fra.
Dermed stemte 25 ud af byrådets i alt 27 medlemmer for den nye ordning, hvor alle dagtilbud får et løft på mellem 2,34 og 11,64 timer per uge. Dagtilbud, der har særlige opgaver set i forhold til de socioøkonomiske parametre, vil herudover få tildelt mellem 13,46 og 31,70 timer per uge.
Børne- og Familieudvalget skal deres møde til juni orienteres om, hvordan det går med udmøntningen af de ekstra midler.

mette@lokalavisen.dk

Publiceret 12 December 2017 05:00