KLaus Markussen har valgt, at Peter Lennø fra Dansk Folkeparti skal være andenviceborgmester. Arkivfoto: Mette Dolmer Thygesen

KLaus Markussen har valgt, at Peter Lennø fra Dansk Folkeparti skal være andenviceborgmester. Arkivfoto: Mette Dolmer Thygesen

Nye formænd på plads:

"Vi har lyttet til vælgerne"

Kirsten Jensen og Klaus Markussen offentliggjorde i sidste uge, hvem der skal sidde i hvilke udvalg, og hvem der får de eftertragtede udvalgsformandsposter

Puslespillet om udvalgsposter og formandskaber de næste fire år faldt i sidste uge på plads i Hillerød Kommune.
Det er som bekendt Kirsten Jensen (S), der indtager borgmesterstolen, og første- og anden viceborgmester bliver henholdsvis Klaus Markussen (V) og Peter Lennø (DF).
Onsdag offentliggjorde Socialdemokratiet og Venstre, som er de to partier i konstitueringen, hvilke politikere der indtager formandsposterne i Hillerøds syv, nye stående udvalg. Venstre kunne fordele formandsposterne i udvalgene 'Arkitektur, Byplan og Trafik', 'Børn, Unge og Familie', 'Erhverv, Beskæftigelse og Turisme' og 'Idræt og Sundhed'. De fire formandsposter har Venstre valgt at give til fire Venstre-folk, nemlig Dan Riise, Peter Frederiksen, Thomas Elong og Hanne Kirkegaard.
Dermed giver Venstre ikke, som Socialdemokratiet gør, plads til mindre partier såsom DF, Nye Borgerlige eller Konservative.
“Fordelingen af posterne i vores lejr afspejler dels valgets tale og dels, at vi har haft et tættere samarbejde med Dansk Folkeparti og med Nye Borgerlige, end vi har haft med andre partier. Derfor har vi valgt at give andenviceborgmesterposten til DF og at give DF og Nye Borgerlige hver en plads i Økonomiudvalget,” forklarer Klaus Markussen.
Med “valgets tale” henviser han til, at Venstre igen var det parti, som fik flest stemmer og sidder tungt på hele 10 mandater i byrådet fra 2018.
Fik du læst: Et smukt farvel til købmanden og hans ansatte 

Giver formandsposter væk

Socialdemokratiet vandt ni pladser i Hillerød byråd, men har alligevel valgt at give to af de tre udvalgsformandsposter, som partiet havde mulighed for at indtage, til andre partier.
Således har Socialdemokratiet givet formandsposten for 'Udvalget for Omsorg og Livskraft' (social- og seniorområdet, red.) til Radikales Christina Thorholm. Hun havde på forhånd sagt til Hillerød Posten, at hun forventede en form for belønningen for at have peget på Kirsten Jensen til borgmesterposten med de radikale to nødvendige mandater. Thorholm har de seneste fire år siddet som formand for Social- og sundhedsudvalget og før det fire år i spidsen for sundhedsudvalget.
Også formandsposten i Kultur og Fritidsudvalget har S givet til et andet parti, nemlig Rikke Macholm (SF). Hun har de seneste fire år været formand for Børne- og familieudvalget og kommer dermed til at skifte område.
Socialdemokratiet har til gengæld sat deres egen Louise Colding Sørensen (S) i spidsen for 'Udvalget for Natur, Miljø og Klima. Hun er indtil årsskiftet formand for Hillerød Forsyning.
Men hvorfor vælger Socialdemokratiet at give relativt mange formandsposter væk?
“Vi gør det, fordi der er tradition for det, og vi sørger for, at flest muligt får indflydelse. Historisk set er det altid gået ud over Socialdemokratiet, så vi får lidt færre formandsposter, end hvis man kun skulle se på matematikken. Vi mener, de mindre lister skal føle sig involveret og tage ansvar,” forklarer Kirsten Jensen til Hillerød Posten.

Pladser i Økonomiudvalget

Kirsten Jensen er som kommende borgmester født formand for Økonomiudvalget, hvor blå fløj kommer til at have flertal med fem medlemmer - tre fra Venstre og et fra DF og Nye Borgerlige. Udover Kirsten Jensen beholder S det ene medlem, som bliver Jamil Cheheibar, og giver derudover en plads til Christina Thorholm (R) og Peter Langer fra SF.
“Vi kunne have valgt at beholde alle fire pladser selv og så et kort øjeblik have gjort hele gruppen glad. Men på længere sigt er det godt, at de andre partier - og så mange som muligt - også har en plads i Økonomiudvalget. For det er et vigtigt tværgående samarbejdsorgan. Det er næste skridt, inden en sag bliver behandlet i byrådet. De små grupper kan heller ikke sidde i alle fagudvalg, så det er godt, at de er med i ØU,” siger hun.
Som eneste partier sidder Enhedslisten, som fik Tue Tortzen valgt ind, og Konservative, som fik nuværende borgmester Dorte Meldgaard valgt ind, ikke med ved bordet i Økonomiudvalget. Ingen af de to partier får nogen udvalgsformandsposter heller. De får dog begge to medlemspladser to stående udvalg.

Et ekstra udvalg

Frem til årsskiftet har Hillerød Kommune seks stående udvalg, men det antal bliver altså øget til syv. En udvalgsformandspost blev i 2017-tal belønnet med 177.431 kroner i løn årligt, mens hvert medlem i 2017 får 23.657 kroner årligt. Der er fem medlemmer i hvert udvalg, inklusiv formanden.
Venstres Klaus Markussen erkender, at det vil koste lidt af borgernes penge med et ekstra udvalg:
“Til gengæld får vi også en større grad af politisk ejerskab på dagsordenen. Der er mange ting, som har fyldt i valgkampen. Blandt andet udskiller vi idrætten i et særligt udvalg, fordi idrætten har fyldt meget. En undersøgelse af de frivilliges blik på kommunen, har vist, at der er plads til forbedring. Så vil vi gerne give idrætten mere direkte politisk tyngde. Også miljøet har fyldt meget i valgkampen, og det er vi enige om, bør afspejle sig i udvalgsstrukturen”.
Venstre har tidligere været fortaler for at spare nogle penge ved at skære ned på antallet af byrådsmedlemmer, men det her mener Klaus Markussen er vigtigt:
“Vi har stået alene med vores ønske om færre byrådsmedlemmer. Nu må vi kigge på, hvad valgkampens tale er og sætte fokus på de områder. Det handler om, at vi skal have en tydeligere profil på vores arbejde i byrådet. Vi skal have nogle udvalg, som er dedikerede til de områder,” siger Klaus Markussen, som fra årsskiftet indtræder i den attraktive post som formand for Hillerød Forsyning, en post som i 2017 var lønnet med 185.128 kroner årligt.
“Jeg har siddet i bestyrelsen de sidste fire år, og formandsposten ligger i naturlig forlængelse af den interesse, jeg har for området. Så det glæder jeg mig meget til,” siger han.
I bestyrelsen indtræder også formanden for Venstre lokalforening Jakob Bring Truelsen, som ikke stillede op til byrådet.
“Jeg har længe haft et ønske om at få styrket kompetencerne i bestyrelsen med indsigt udefra. Jakob har både indsigt i professionelt bestyrelsesarbejde og i forsyningsvirkomshed, så han har andre og flere kvaliteter end det faktum, at han også er medlem af Venstre”, siger Klaus Markussen.

Omsorgsudvalget

Nogle af udvalgene har også fået et nyt navn. For eksempel er Udvalget for Omsorg og Livskraft kommet til. Her skal politikerne tage sig af sagerne, som før blev behandlet i social- eller seniorudvalgene.
Det er igen en reaktion på de meldinger, der kom i løbet af valgkampen, siger Kirsten Jensen:
“De ældre følte sig skåret over én kam, når udvalget kaldes seniorudvalg, for hvad med dem, der holder sig i gang og ikke har brug for hjælp? Nu kalder vi udvalget det, det handler om: At give omsorg til dem, der har brug for det. Og målet er at føle sig så livskraftig som muligt”.
Klaus Markussen uddyber:
“Man skal måske lige vænne sig til navnet, men det handler dybest set om, at vi i særlig grad vil sørge for at sætte borgeren i centrum. Omsorg og livskraft er to ord, som er gode til at beskrive de elementer, vi gerne ser, bliver styrket i vores indsats”.

Borgerindragelse

Venstre og Socialdemokratiet er også enige om at styrke inddragelsen af borgerne det nye byråd.
For selvom der er blevet holdt mange borgermøde og dialogmøder, er partier ofte blev mødt med den holdning fra borgerne, at de ikke er blevet hørt, fortæller Kirsten Jensen:
“Man kan holde nok så mange møder, hvis borgerne alligevel bare sidder tilbage med en fornemmelse af, at de ikke bliver hørt. Så vi er nødt til at se, om vi kan gøre tingene på nye og mere engagerende måder. Det er en miskommunikation, som vi håber, vi kan gøre noget ved”.
Dermed oprettes et §17, stk.4 -udvalg, som skal have fokus på borgerinddragelse. Her skal ikke kun sidde politikere, men også andre parter udefra, som kan inspirere til arbejdet og give ideerne videre til fagudvalgene.
Der er konstituerende byrådsmøde onsdag aften på rådhuset, hvor Kirsten Jensen får borgmesterkæden om halsen.


Konstituering
Borgmester: Kirsten Jensen (S)
1. og 2. viceborgmester:
Klaus Markussen (V), 1. viceborgmester
Peter Lennø (DF), 2. viceborgmester

Økonomiudvalget (ni medlemmer):
1. Kirsten Jensen (S)
2. Klaus Markussen (V)
3. Jamil Cheheibar (S)
4. Søren P. Østergaard (V)
5. Christina Thorholm (R)
6. Peter Frederiksen (V)
7. Peter Langer (SF)
8. Mette Thiesen (NB)
9. Peter Lennø (DF)

Udvalget for Arkitektur, Byplan og Trafik (fem medlemmer):
1. Dan Riise (V) (formand)
2. Mie Lausten (S) (næstformand)
3. Øzgen Yücel (V)
4. Lars Ole Skovgaard Larsen (V)
5. Peter Langer (SF)

Udvalget for Børn, Familie og Unge:
1. Peter Frederiksen (V) (formand)
2. Christina Høi Skovdal (S) (næstformand)
3. Jørgen Suhr (R)
4. Mette Thiesen (NB)
5. Annette Rieva (V)

Udvalget for Erhverv, beskæftigelse og Turisme:
1. Thomas Elong (V) (formand)
2. Vivi Wøldike (S) (næstformand)
3. Dorte Meldgaard (K)
4. Søren P. Østergaard (V)
5. Tue Tortzen (Ø)

Udvalget for Omsorg og Livskraft:
1. Christina Thorholm (R) (formand)
2. Susanne Due Kristensen (S)
3. Peter Lennø (DF)
4. Ingo Hvid (S)
5. Annette Rieva (V)

Udvalget for Natur, Miljø og Klima:
1. Louise Colding Sørensen (S) (formand)
2. Lars Ole Skovgaard Larsen (V)
3. Thomas Brücker (S)
4. Dragan Popovic (V)
5. Tue Tortzen (Ø)

Udvalget for Kultur og Fritid:
1. Rikke Macholm (SF) (formand)
2. Dragan Popovic (V)
3. Christina Høi Skovdal (S)
4. Louise Colding Sørensen (S)
5. Dorte Meldgaard (K)

Udvalget for Idræt og Sundhed
1. Hanne Kirkegaard (V) (formand)
2. Thomas Brücker (S) (næstformand)
3. Dragan Popovic (V)
4. Øzgen Yücel (V)
5. Vivi Wøldike (S)

Folkeoplysningsudvalget:
1. Susanne Due Kristensen (S) (formand)
2. Peter Lennø (DF)
3. Thomas Elong (V)
Stedfortrædere bliver Ingo Hvid (S) og to, der endnu ikke oplyst

Børn og Unge-udvalget:
1. Lars Ole Skovgaard (V)
2. Ingo Hvid (S)
Stedfortrædere bliver Susanne Due Kristensen (S) ogen, der endnu ikke er oplyst.

§ 17, stk. 4-udvalg om borgerinddragelse:
1. Øzgen Yücel (V) (Formand)
2. Anette Reiva (V)
3. Søren Østergaard (V)
4. Mie Lausten (S)
5. Ingo Hvid (S)

§ 17, stk. 4-udvalg om forebyggelse af bandevirksomhed:
1. Jamil Cheheibar (S) (formand)
2. Peter Frederiksen (V)
3. Thomas Elong (V)
4. Dorte Meldgaard (K)
5. Vivi Wøldike (S)

Hillerød Forsyning Holding A/S:
1. Klaus Markussen (V) (formand)
2. Jamil Cheheibar (S) (næstformand)
3. Susanne Due Kristensen (S)
4. Tue Tortzen (Ø)
5. Dan Riise (V)
6. Jakob Bring Truelsen (V, ikke valgt til byrådet)

Årlig vederlagsats gældende pr. 1. januar 2017
Borgmester: 985.729 kr.
Viceborgmester: 98.573 kr.
Byrådsmedlem: 89.314 kr.
Udvalgsmedlem (økonomiudvalg og de stående udvalg): 23.657 kr.
Udvalgsmedlem af Børn og Unge-udvalget: 12.322 kr.
Formand for Miljø- og Teknikudvalget: 177.431 kr.
Formand for Sundheds- og socialudvalget: 177.431 kr.
Formand for Seniorudvalget: 177.431 kr.
Formand for Kultur- og Fritidsudvalget 177.431 kr.
Formand for Børne- og Familieudvalget 177.431 kr.
Formand for Arbejdsmarkedsudvalget: 177.431 kr.
Formand for Børn og Unge-udvalget: 88.716 kr.
Formand for Folkeoplysningsudvalget: 88.716 kr.
I 2016 gav formandsposten for Hillerød Forsyning 185.128 kroner årligt og næstformandsposten 68.566 kroner årligt. Bestyrelsesposter i Hillerød Forsyning 47.996 kroner årligt.
Kilde: www.hillerod.dk

Publiceret 12 December 2017 06:00

SENESTE TV