Marie Holdt fra Ingerfair fortalte bl.a. om de seks frivilligtyper. Foto: Frivilligcenter Hillerød

Marie Holdt fra Ingerfair fortalte bl.a. om de seks frivilligtyper. Foto: Frivilligcenter Hillerød

Inspirationsdag for foreninger:

"Vi har de samme udfordringer"

Omkring 80 deltog i inspirationsdag på tværs af Hillerøds foreninger

At foreningerne står over for mange af de samme udfordringer blev tydeligt på Hillerøds første tværgående inspirationsdag for foreninger, der løb af stablen lørdag den 25. november i FrederiksborgCentret.
På dagen kunne Hillerøds mange foreninger, både inden for kulturen, idrætten og det sociale område - og med den store geografiske spredning rundt om i hele kommunen, mødes og tale om deres fælles udfordringer. Foreningerne samler alle forskellige mennesker om en fælles sag - men har også ofte samme udfordringer med at få engageret deres medlemmer, så mange flere er med til at løfte foreningens arbejde.
Marie Holdt fra Ingerfair stod for dagens første og eneste fælles oplæg, hvori hun bl.a. lidt provokerende pegede på en af de udfordringer, som en del foreninger står over for i dag:
”Til tider fortsætter vi med at gøre ting, som hidtil har fungeret rigtig godt, men som ikke længere giver mening,” sagde hun ifølge en pressemeddelelse fra Frivilligventer Hillerød. Risikoen ved dette er, at udviklingen i foreningerne stagnerer.

Seks oplæg

Efterfølgende kunne de godt 80 deltagere vælge mellem hele seks oplæg om bl.a. rekruttering af unge frivillige, mangfoldighed i foreningerne og synlighed på sociale medier med bud på gode ideer og løsninger på foreningernes udfordringer.
Dagen var desuden en god lejlighed for deltagerne til at mødes og tale sammen på tværs af foreningstyper og ansvarsområder og måske lære af hinanden og styrke deres netværk.

SUMH (Sammenslutningen af unge med handicap) holdt oplæg om mangfoldighed i foreninger. Foto: Frivilligcenter Hillerød

SUMH (Sammenslutningen af unge med handicap) holdt oplæg om mangfoldighed i foreninger. Foto: Frivilligcenter Hillerød

Positive tilbagemeldinger

Jørgen Nielsen, der er formand for HSI og en af arrangørerne af inspirationsdagen, evaluerede arrangementet ved dagens afslutning:
”Det er forløbet rigtig godt, og jeg har kun fået positive tilbagemeldinger. Og jeg håber virkelig, at vi kan bevare den kontakt, som vi har fået skabt på tværs af de forskellige foreningstyper”.
Inspirationsdagen for foreninger var arrangeret af Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI), Børne- og Ungdomsorganisationers Samråd (BUS), Kulturlivet og Frivilligcenter Hillerød. Der var givet økonomisk støtte fra Kultur- og Fritidsudvalget, Hillerød Kommune. Mdt

Lasse Petersen fra Klub Frivillig i Skævinge holdt oplæg om rekruttering. Foto: Frivilligcenter Hillerød

Lasse Petersen fra Klub Frivillig i Skævinge holdt oplæg om rekruttering. Foto: Frivilligcenter Hillerød

Foreningsfolkene fik lejlighed til at mødes og dele erfaringer på tværs af foreningstyper. Foto: Frivilligcenter Hillerød

Foreningsfolkene fik lejlighed til at mødes og dele erfaringer på tværs af foreningstyper. Foto: Frivilligcenter Hillerød

Publiceret 06 December 2017 20:00