Museum Norsjællands årbog anno 20017 - Alle tiders Norssjælland’ er nu på gaden. Pressefoto

Museum Norsjællands årbog anno 20017 - Alle tiders Norssjælland’ er nu på gaden. Pressefoto

Ny årbog:

Alle tiders Nordsjælland - anno 2017

Det våde element spiller en vigtig rolle i Museum Nordsjællands årbog for det år, der snart er forbi

Så er julegaven til alle, der interesserer sig for arkæologi og lokalhistorie, ifølge en pressemeddelelse fra Museum Nordsjælland klar.
2017-udgaven af Museum Nordsjællands årbog, 'Alle tiders Nordsjælland', er nemlig på gaden. Årets udgave fører med sine 15 artikler læseren rundt i de fleste af Nordsjællands egne. Der er tale om en broget buket nordsjællandsk kulturhistorie med fortællinger, der rækker fra en fjern fortid i stenalderen og frem til i dag.
Fik du læst: Ny tebutik åbnet i Møllestræde

Rester af Ladegårdsmøllen

Årbogen åbner med en artikel om Christian 5.'s parforcejagt, og det er der en særlig grund til. I 2015 blev parforcejagtlandskabet i Nordsjælland optaget på UNESCOs liste over verdenskulturarv, hvor også Kronborg, Roskilde Domkirke, Møns Klint og Vadehavet figurerer. Den eksklusive liste omfatter på verdensplan cirka 1.000 lokaliteter med bygninger, monumenter og naturområder, UNESCO har udpeget som værende en del af verdens kulturelle arv.
Årbogen rummer flere artikler med arkæologi som tema og med omtaler af en række nye og meget væsentlige fund. Det gælder for eksempel undersøgelsen af Favrholm Ladegårdsmølle ved Hillerød, der går tilbage til 1500-tallet. I 2016 kom de velbevarede rester af vandmøllen på Slots- og Kulturstyrelsens top 10-liste over årets vigtigste arkæologiske fund.

Louise og Fritz

Det våde element har i det hele taget spillet en vigtig rolle i forbindelse med de senere års arkæologiske udgravninger. På flere lokaliteter har undersøgelserne omfattet tørvemoser, der har ligget i tilknytning til jernaldergårde, og som man kan læse har det givet nye indblik i, hvordan moserne dengang blev brugt både til tørvegravning og som rituelle områder.
Flere af årbogens artikler beskæftiger sig med personalhistorie. På baggrund af brevvekslingen mellem Frederik 7. og den borgerligt fødte Louise Christine Rasmussen - den senere grevinde Danner - kastes der nyt lys over kongens liv og tanker, når han var på arkæologiske udgravninger i Nordsjælland under treårskrigen.

Johan Jacob Bruun

Artiklen 'Prospektmaleren der blev salpeterinspektør' beretter om Johan Jacob Bruun, der i 1763 blev ansat som inspektør ved Det Kongelige Frederiksborgske Salpeterværk i Hillerød. Bruun havde et kunstnerisk talent og malede en lang række detaljerige prospekter af bygninger og bymiljøer, som i dag er en af de vigtigste visuelle kilder til 1700-tallets Nordsjælland og Danmark.
Årbogen slutter af med en samling af fem korte artikler, der handler om havnene i Fredensborg Kommune, både dem på Øresundskysten og dem ved Esrum Sø.

Sælges flere steder

Vi følger havnenes udvikling fra de blev anlagt - nogle af dem som krigshavne i 1700- og 1800-tallet - og frem til i dag, hvor de først og fremmest er lystbådehavne.
Årbogen er på 196 sider og er rigt illustreret. Den kan købes for 175 kroner ved henvendelse til Museum Nordsjælland. Den vil også være klar til salg på museets julemarkeder i Gilleleje, Hillerød og Hørsholm. Også visse lokale boghandlere forhandler bogen.jbe

Publiceret 29 November 2017 06:00