DEBAT:

“Hvad vil vi med folkeskolen?”

Af
Af Zacharias Jensen

Kredsformand i Hillerød Lærerkreds

Slotsgade 47 1.sal

Hillerød

Der er en ivrig debat om, hvad der er vigtigst i og for folkeskolen.
Lærernes og børneklasseledernes fokus på at give eleverne på Hillerød kommunes folkeskoler de bedste muligheder for faglig læring og personlig udvikling går fint i spænd med vores lokale politikeres ønske om at sikre rammerne for et godt skoletilbud til kommunens børn og unge.
Lokalpolitikernes valgmøde på Grundtvigs Højskole gjorde det også tydeligt, at alle er særlig opmærksomme på, at kommunens folkeskoler skal være et tilvalg.
Den daglige omsorg for den enkelte elev, muligheden for det professionelle samarbejde omkring elevernes trivsel, fællesskab og en læringsrig undervisning samt den enkelte lærers antal af undervisningslektioner er indbyrdes afhængige. Derfor er det af stor betydning, hvilket omfang disse har i forhold til hinanden.
Hillerød Lærerkreds spurgte på valgmødet Klaus Markussen fra Venstre og Peter Langer fra SF, om det er muligt at lave en aftale om maximalt 25 lektioner om ugen for den enkelte lærer. Begge svarede med et positivt ja – en tydelig indikator for lokalpolitikernes vilje til at sikre Hillerød kommunes folkeskoler et godt udgangspunkt for god skole.
En professionel undervisning kræver uddannede lærere. I øjeblikket bliver ca. 10 procent af elevernes undervisning ikke varetaget af uddannede lærere. Det er ikke optimalt for elever og forældre.
Hillerød Lærerkreds må pointere, at man skal være opmærksom på at værne om allerede ansatte samt muligheden for rekruttering af nye fagligt dygtige lærere og børnehaveklasseledere.
På samme måde som forældrenes valg af folkeskolen skal være et tilvalg, er det rammerne for den gode arbejdsplads, der sikrer lærernes og børnehaveklasseledernes valg af Hillerød kommune som arbejdsgiver.
Hillerød Lærerkreds værdsætter Hillerød Byråds mål i kommunens skolepolitik – ”Vi vil have, at alle unge får en ungdomsuddannelse” – og vil fortsat gerne være en konstruktiv medspiller i Hillerøds skolepolitik.
Vi ser frem til en god dialog med det nye Byråd.

Publiceret 23 November 2017 20:00

SENESTE TV