DEBAT:

“Stem på miljø og klima”

Af
Af Klavs Eskestad

Slotsvænget 13 3400 Hillerød

Nogle vil mene at lokalpolitik og landspolitik ikke har så meget med hinanden at gøre - og det er da også indlysende, at helt lokale forhold for Hillerød er på spil ved valget tirsdag.
Alligevel synes jeg det er fornuftigt at medtænke partiernes inderste DNA - og her har Venstre og Liberal Alliance vist sig mere kulsorte end grønne i de senere års miljøpolitik.
Kun økonomi, vækst og landbrug synes at tælle - og hvad enten der er tale om vandmiljøet i søer, åer og fjorde, pesticider, beskyttelseszoner langs vandløb eller global opvarmning og klima, så trækker Venstre og Liberal Alliance hver gang i den forkerte og kortsynede retning. Og det synes jeg vi skal straffe dem for.
Først Eva Kjær Hansen og senere Esben Lunde Larsen som komplet uduelige miljøministre afslører klart Venstre-regeringens prioriteringer og “værdier” - og det bør vi alle sige nej tak til - ikke flere antimiljøministre tak....
Hvis du gerne vil have en verden at give videre til børn og børnebørn, så stem på et af de mere grønne partier - der er mange af dem :-)
Håber også du kan gennemskue Klaus Markussens blændværk af løfter i Hillerød Posten side 10 og 11 - det er helt gratis overbudspolitik og varm luft - og får nok ikke sin gang på denne jord.

Publiceret 20 November 2017 18:00

SENESTE TV