DEBAT:

“Opnormering skal gælde alle børn”

Af
Af Mette Thiesen

spidskandidat Nye Borgerlige Østergade 20

Hillerød

De varslede opnormeringer bliver desværre ikke ligeligt fordelt til alle Hillerøds børn. Dette skyldes, at børne og familieudvalget ønsker at bruge 50 pct. af de varslede opnormeringer baseret på socioøkonomiske faktorer.
Det vil Nye Borgerlige ikke være med til. Mange af pengene er øremærket institutioner med mange indvandrerfamilier. Årsagen her er, at disse kræver mere hjælp til forældresamarbejde, tolkebistand mm. I Nye Borgerlige mener vi, at integration er et personligt ansvar. Det er indvandrerfamiliernes eget ansvar at lære sproget, bidrage og samarbejde med institutionen om deres børn. Samtidig er det en underlig præmis, at f.eks. enlige mødre indgår som en af faktorerne. Jeg er selv enlig mor, og jeg vil ikke betegnes som værende ressourcesvag.
Pengene skal selvfølgelig følge vores børn og sikre, at alle institutioner opnormeres ligeligt. Som lærer og mor ved jeg, at børn fra ”ressourcestærke” familier kan have ligeså store udfordringer, som kræver ekstra støtte.
Jeg vil have en generel opnormering i hele kommunen. I Nye Borgerlige har vi sat 4,6 mio. kr. af i vores budget, så vi som minimum kan komme op på landsgennemsnit. Det ønskede de andre partier desværre ikke, men vi kæmper videre for det!

Publiceret 20 November 2017 13:00

SENESTE TV