DEBAT:

En inhuman og skæv udlændingepolitik, som rammer kommunerne

Af
Lene Kattrup

Kornvænget 26

Uvelse

3550 Slangerup

Der er stor forskel på migranter og flygtninge ift hvor de kommer fra. Vi kan ikke sammenligne nuværende situation med hollændere, ungarere og tjekkere og polakker, som vi tidligere har modtaget her i landet. De havde en europæisk baggrund og integrerede sig uden store problemer. Asiater går det også fint med. Men personer, der kommer hertil fra MENA-landene plus Afghanistan og Pakistan med overvejende islamisk/mellemøstlig/arabisk/nordafrikansk kulturbaggrund, går det dårligt med. Det fremgår tydeligt, når vi ser på de vigtige integrationsparametre (Se Danmarks Statistiks opgørelser over kriminalitet, erhvervsfrekvens, offentlig forsørgelse og uddannelse opdelt efter oprindelseslande). Det gælder også for efterkommerne. Det er derfor meget anderledes, end det vi har set før med indvandrede mennesker. Vores kommuner - også Hillerød – må i dag bruge rigtig mange ressourcer på personer, der kommer fra disse lande.

Der rigtig gode og dejlige undtagelser, som vi dog (politisk set) ikke kan bygge så meget på – fordi det netop er undtagelser. Tallene viser os, at det går den forkerte vej. I alle vores kommuner lykkes integrationen ikke. Heller ikke her i Hillerød, selvom de radikale forsøger med forkerte/misvisende tal at påstå noget andet. Vi kan se de samme problemer i vores nabolande. Alt tyder på, at kulturforskellene simpelthen er for store. (Se statistikken her: http://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/GetPubFile.aspx?id=20704&sid=indv2016 ).

Pengene må skaffes ved nedskæringer på natur- og miljøområdet, ældreområdet, sundhedsområdet og skoleområdet, hvor der så må spares. Det er store beløb, vi taler om, selvom den samlede udgift sikkert skjules i budgettet.

Det burde slet ikke være kommunernes problem. Jeg synes, staten må huse disse flygtninge, som vi slet ikke burde modtage. De burde hjælpes i nærområderne, hvor vi kunne hjælpe flere for de samme penge – også de, der er for svage eller fattige til, at de kunne klare at rejse til Europa. Det er en inhuman og skæv udlændingepolitik.

Publiceret 19 November 2017 11:17

SENESTE TV