DEBAT:

“Der er forskel på partierne”

Af
Af Rikke Macholm SF

medlem af byrådet og kandidat til kommunalvalget Løngangsgade 27

3400 Hillerød

Her er forskellene.
SF har i Byrådet fremsat forsalg om:
- At det skal være muligt for en gruppe borgere at få behandlet konkrete forslag i byrådet – fordi vi i SF ønsker mere borgerinddragelse.
- At kommunen skal tage initiativer til at undgå forurening med mikroplast bl.a. ved at vælge produkter der ikke indeholder plastik - Fordi vi bekymrer os for miljøet i SF.
- At kommunen undlader at samarbejde med firmaer der benytter sig af ulovlig skatteunddragelse – fordi vi i SF synes det er umoralsk ikke at bidrage til fællesskabet ved at betale skat.
- At fleksibel arbejdstid for de kommunalt ansatte bliver mere udbredt – fordi det kan være svært at finde den rette balance imellem arbejdsliv og privatliv.
- At vi får en arkitekturpolitik og ansat en stadsarkitekt – fordi der i dag ikke tages hensyn til byens særkende ved nyt byggeri, der bygges for tæt og for højt. Der for stemte SF, som det eneste parti, også imod højhusene på Møllebro.
- At vi bruger flere penge på børn frem for på gratis parkering i bymidten.
- At vægte velfærd frem for skattelettelser.
Der er stor forskel på de politiske partier!
Stem på en SF'er for et Hillerød, der hænger sammen.

Publiceret 19 November 2017 16:00

SENESTE TV