DEBAT:

Stop ræset på smutvejen Ved Freerslev Hegn

Af
Ole Stark (V) Medlem af Hillerød Byråd Harløsevej 164

Hillerød

Som nabo til Freerslev Hegn kan jeg ikke undgå at bemærke, at mange bilister i myldretiden bruger skovvejen Ved Freerslev Hegn som smutvej fra og til Roskildevej.
Det er forståeligt, at kødannelser får folk til at søge alternative ruter, men flere beboere på vejen har kontaktet mig for at gøre mig opmærksom på, at mange af bilisterne vælger at benytte sig af, at ruten trods mange sving og dårligt udsyn på en god del af strækningen tillader kørsel med 80 km i timen.
Både for vejens beboere og for de mange, der bruger vejen med hest, cykel eller på gåben, er det til stor gene, når bilister ræser gennem skoven.
Derfor vil jeg kontakte miljø- og teknikudvalget og bede dem ændre hastighedsbegrænsningen, så der maksimalt må køres 50 km i timen på hele ruten.
Endnu er der så vidt jeg ved ikke sket store ulykker på strækningen. Men med det stigende trafikpres på Roskildevej og de øvrige indfaldsveje til Hillerød, er risikoen voksende.
Derfor bør hastighedsbegrænsningen på denne og andre 'smutveje' i Hillerød gås efter i sømmene og sættes ned, så beboere og bløde trafikanter kan færdes sikkert.

Publiceret 18 November 2017 20:00

SENESTE TV