DEBAT:

"Kvalitet i tilbud til børn, unge og voksne med handicap"

Af
Af Christina Thorholm

Radikalt Byrådsmedlem Formand for sundheds- og socialudvalget Skovgærdet 10

Hvis man har et barn eller ung med handicap i Hillerød, vil man gerne opleve, at barnet eller den unge udvikler sig og opnår de bedste muligheder for at indgå i det lokale fællesskab, få en god livskvalitet, sociale relationer og måske blive helt eller delvist selvforsørgende.
Hvis man er voksen med handicap, vil man gerne deltage i beslutninger om end liv og møde dygtige og videns fagfolk. Radikale mener, at vi skal have en tidlig indsats, der sikrer børn med handicap en god start på livet. Der er en række tidlige indsatsprogrammer, vi med fordel kan sætte i værk i vores kommunale tilbud.
Vi skal også etablere et godt samarbejde med forældrene. Vores tilbud til mennesker med handicap skal være fuld af kvalitet, med medarbejderne som lytter, samarbejder og har stærk faglig viden. Medarbejderne skal bidrage til at skabe udvikling og inklusion i lokalsamfundet, hvilket bl.a sker i Nødebo med den lokale Netto og i samarbejde med den lokale præst. Det kendetegner en god kommune, at de behandler deres borgere med handicap godt.
Jeg ønsker, at vi skal sikre, at vi både får kvalitet for vores penge, men først og fremmest en god livskvalitet og udvikling for de børn, unge og voksne det handler om.

Publiceret 18 November 2017 17:00

SENESTE TV