DEBAT:

"Katastrofal konservativ udmelding"

Af
Karsten D. Olesen

arkitekt Almevej 4 Hillerød

Med læserbrevet 'Nej til smagsdommere' rammer de konservative lavmålet i spørgsmålet om, hvorvidt det er fagkundskab og viden skal ligge til grund for en mere kvalitativ udvikling af byen.
Her udstilles i den grad den amatørisme, som politikerne naturligt står for. Det katastrofale er, at de mener, at de selv er tilstrækkelige. Der er en fuldstændig mangel på forståelse for byens udfordringer og selv formålet med en stadsarkitekt har man svært ved at se. Arkitekter skal alene sikre, at byggeriet er lovligt(!) - er synspunktet.
“Den enes synspunkt er ikke bedre end den andens” og “Arkitektur er (…) individuelt”.
Ønsket er 'mangfoldighed'. Det er ny rekord i mangel på visioner for byen - af en, der gerne vil vælges til at styre vores by. Trist. Trist.
Man foreslår, at bygherren [køber og] stiller med forskellige forslag, som borgere kan stemme om… Som om god arkitektur er et spørgsmål, hvad flertallet synes. Populisme. Skal man grine eller græde?
Man kan spørge mange af disse politikere: Hvorfor overhovedet have arkitektskoler i Danmark?
Arkitektur nedgøres til at være et spørgsmål om smag. Men det handler om form, proportioner, skala, farver, volumen, materialer, m.m. Bevidste valg herfor (=krav) kan give god kvalitet.
Kvaliteten af kommune- og lokalplaner er dårlig. Kravene til arkitektur er ofte upræcist og uprofessionelt formuleret og til tider uden indhold. Der mangles rammer for nybyggeri, som rækker ud over etagehøjden. Der mangles kvalitet, visioner og en strategi for at sikre bevaringen af de relativt få værdier, der er tilbage i midtbyen.
Og det er et endnu større problem, at politikerne ikke kan se det. Kun SF har formuleret en strategi for at bedre forholdene. Det er SÅ trist.
Det står i vejen for en langsigtet strategi, der kunne tilvejebringe flere turister til byen til glæde - også for vores erhvervsliv.

Publiceret 18 November 2017 06:00

SENESTE TV