DEBAT:

“Sæt virksomhederne på valgplakaten”

Af
Af CFO Kenneth Aaby Sachse

Foss A/S og adm. direktør Søren Olesen

Elos Medtech Pinol A/S bestyrelsesmedlemmer i DI Hovedstaden

Kommunalvalget nærmer sig, og debatten er i gang - med slagord for bedre børnehaver, skoler og ældrepleje. Men lad os komme med en opfordring:
Kære politikere i Hillerød Kommune, sæt de private virksomheder og de forhold, de har at arbejde under, på dagsordenen! For uden dem vil der ikke være råd til den velfærd, vi alle sammen nyder godt af.
Vi har næsten alle sammen børn eller børnebørn i daginstitutionen eller skolen - og forældre eller bedsteforældre, der har brug for hjælp eller pleje fra kommunen.
De skal have et godt liv, ingen tvivl om det. Og det skal vi helt sikkert debattere ved kommunalvalget.
Men debatten bør også handle om, hvor pengene til det nye legetøj til børnene i børnehaven, computerne til skoleeleverne og den gode mad til de ældre kommer fra.
Og her spiller de private virksomheder og de arbejdspladser, de skaber, en helt central rolle.
De skatter og afgifter, som virksomhederne og de ansatte betaler, er nemlig hele forudsætningen for vores velfærd. Og så må vi ikke glemme, at de private virksomheder hjælper med til at integrere flygtningene og sikrer praktikpladser og uddannelse af lærlinge og elever.
Derfor bør et af de vigtige temaer til kommunalvalget være, hvordan vi skaber de bedste rammer for de lokale virksomheder. Det er vigtigt, at vores kommune tilbyder dem gode vilkår, og at service er nøgleordet, når de er i kontakt med kommunen.
God service handler i bund og grund om at forstå og lytte til virksomhedernes behov. Gennem kontakt og dialog lærer politikerne, embedsmændene og de lokale virksomheder hinanden at kende. Det er guld værd.
Men Hillerød Kommune ligger desværre under landsgennemsnittet i DI's Lokalt Erhvervsklimaundersøgelse, når virksomhederne vurderer dialogen med politikere og embedsmænd.
Det bør vi være enige om at gøre bedre, og her kan vi lære af de bedste.
Høje-Taastrup Kommune har Danmarks femtebedste erhvervsklima i DI's undersøgelse.
Hemmeligheden bag er netop dialog - blandt andet en målrettet indsats og et tæt samarbejde med de lokale virksomheder, der har været med til at udvikle kommunens erhvervsstrategi, så den tager hånd om virksomhedernes behov og skaber gode muligheder for, at de kan udvikle sig.
Gode vilkår betyder også, at det ikke er unødigt dyrt at være virksomhed i kommunen.
Her er dækningsafgiften helt essentiel. Dækningsafgiften er en særskat på erhvervsejendomme, som en kommune kan vælge at opkræve, og som virksomheder betaler oven i selskabsskat, grundskyld og en række andre afgifter.
Hillerød Kommune har i mange år opkrævet tæt på den maksimale dækningsafgift.
Her kan vi kun opfordre Hillerød Kommune til at gøre som Gribskov og Frederikssund kommuner, der har afskaffet dækningsafgiften helt. Dét sender et positivt signal om, at man ønsker arbejdspladser i kommunen.
God valgkamp til alle – og husk nu: sæt arbejdspladserne på dagsordenen.

Publiceret 17 November 2017 15:00

SENESTE TV