DEBAT:

“Byrådet skal samarbejde om løsningerne over midten”

Af
Af Christina Thorholm

Radikalt byrådsmedlem

Skovgærdet 10

Nødebo

En nylig meningsmåling viser, at Hillerød har mange borgere, som stemmer på Venstre og Socialdemokratiet – derfor mener Radikale, at det er vigtigt at byrådet samarbejder over midten, så flest mulige kan se deres stemme repræsenteret i de løsninger, byrådet skaber.
Når stemmerne nu ser ud til at falde som angivet i meningsmålingen, mener Radikale, at de store partier skal invitere hinanden til samarbejde i respekt for vælgernes stemmer. Dette så flertallet ikke bliver smalt, men samlet i byrådet, så de repræsenterer et større antal af vælgere af både sociale og liberale synspunkter. Der er allerede skabt mange gode løsninger i samarbejde mellem højre og venstre, og Radikale mener, at vi i det kommende byråd skal have en konstituering, som både består af V og S, og af udvalgsformænd, som repræsenterer både højre og venstre i byrådet.
Der er to naturlige borgmestre; Kirsten Jensen og Klaus Markussen afhængigt af, hvordan I/vælgerne stemmer. Det vil være mest demokratisk at en af dem, som flest vælgere stemmer på, bliver borgmester. Men har de ikke viljen til at samarbejde over midten, stiller jeg mig som Radikal spidskandidat til rådighed som den samlende frontfigur. Jeg vil forhandle med det mål, at vi får et byråd, hvor både Venstre og Socialdemokraterne er en del af konstitueringen og med en politik, som både har fokus på løsninger, som er sociale og liberale.
Jeg har været i byrådet i otte år og har samarbejdet tæt med både Socialdemokraterne og Venstre, samt andre partier om budgetforlig og andre vigtige udfordringer og løsninger. Jeg ser store muligheder i, at de store partier beslutter løsninger sammen, løsninger som er sociale, men som også har fokus på, at vi har mindre bureaukrati og styrker det frie initiativ. Jeg mener, at Radikale i mange sammenhænge har været med til at bidrage til at disse løsninger blev mulige. Så på baggrund af disse resultater og erfaringer har jeg troen på og viljen til at tage ansvar i et mere samarbejdende byråd.

Publiceret 15 November 2017 07:00

SENESTE TV