DEBAT:

"Mere tillid i sagsbehandlingen"

Af
Af Christina Thorholm

byrådsmedlem (R)

formand for sundheds- og socialudvalget Skovgærdet 10

Nødebo

Jeg møder for mange mennesker, der bliver frustrerede over deres sagsbehandling i kommunen. Jeg mener, at vi kan få mere tillid ind i sagsbehandlingen. Danske handicaporganisationer foreslår, at det gode møde handler om klar kommunikation og forventningsafstemning om formen på mødet, tid og sted, mere forberedelse samt at mødet holdes på borgernes præmisser.
Det handler om, at dialogen med borgeren er undersøgende i forhold til at vurdere, hvordan borgeren kan hjælpes videre. Borgere, der føler sig hørt, har større tillid til sagsbehandlingen viser undersøgelser.
Derudover vil hurtig respons på henvendelser styrke borgerens tillid til systemet.
Jeg mener, at større viden om handicap og diagnoser hos forvaltningen styrker sagsbehandlingen og borgerens tro på sagsbehandlingen. Den større indsigt og viden giver borgeren troen på og tryghed i at blive forstået. Undersøgelser viser, at der er et gab mellem, hvordan mødet mellem borgerne og sagsbehandlerne fungerer. Sagsbehandlerne har ikke lette vilkår, men jeg mener, at vi kan gøre det bedre, end vi gør nu, og dermed skabe mere tillid i sagsbehandlingen.

Publiceret 14 November 2017 14:00

SENESTE TV